Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Chào Mừng Quý Vị đến với Website Chùa Minh Thành
 
Chứng Minh Đạo Sư 
- HT. Thích Minh Thông
- TT. Thích Lệ Trang
Cộng Tác Viên
 
- ĐĐ. Thích Đồng Văn
- ĐĐ. Thích Quảng Chơn
Ban Biên Tập
- Thích Tâm Mãn
- Thích Minh Hoàng
- Thích Minh Quang
- Thích Minh Thông
- Thích Đồng Pháp
Chùa Minh Thành
348 - Nguyễn Viết Xuân - Phường Hội Phú - Thành Phố Pleiku - Tỉnh Gia Lai -  Việt Nam
Số Điện Thoại: 0084 - 059.3821021

Recipient
 Họ tên
 Giới tính
 Email
 Địa chỉ
 Điện thoại
 Nội dung
Mã bảo vệ Refresh
Điền mã số ma bạn thấy trong hình
(Nếu bạn nhìn không rõ, nhấn vao hình để tạo mã số khác)
 


Back to top