Cập nhật ngày: 19:54 Thứ ba 15/03/2016 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo: Chứng điệp thọ giới của các giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni tại Đại giới đàn Cam Lộ-Giác Ngộ PL.2559 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức trong năm 2015 đã được Trung Ương Giáo hội cấp phát.


1495 Lượt xem

Cập nhật ngày: 05:37 Thứ bảy 12/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh tổng hợp trong Đại Giới Đàn Trí Đức tại truyền thọ Tỳ Kheo giới tại giới trường Huệ Nghiêm.


2830 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:20 Thứ tư 02/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 thắng 10 năm Ất Mùi, giới trường truyền thọ Ty Kheo Giới tại giới trường Huệ Nghiêm đã thành kính cung nghinh Đan Đầu Đắc Giới Hòa Thượng và Thập Sư Hòa Thượng quang lâm giới trương, kết đàn và tụng kinh Di Giáo.


3550 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:30 Thứ tư 02/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sau 3 ngày nhaapjj giới trường các giới tử được Hòa Thượng Yết Ma và Thượng Tọa Giáo Thọ dạy luật cũng như giáo giới hành nghi. Chiều ngày 20 tháng 10 năm Ất Mùi, để các giới tử được thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ Cụ Túc giới, các giới tử phải đối trước chư Tôn Đức hành pháp Hành Trù Phát Lộ Sám Hối.


1633 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:26 Thứ hai 30/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hinh ảnh Thượng Tọa Thích Lệ Trang giáo giới hành nghi cho các giới tử tại giới trường Huệ Nghiêm


2039 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:39 Thứ hai 30/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh các giới tử hành trì các nghi thức chuẩn bị đăng đàn thọ giới Ty Kheo tại giới trường Huệ Nghiêm


1735 Lượt xem

Cập nhật ngày: 19:31 Chủ nhật 29/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 17 tháng 10 năm Ất Mùi (28/11/2015), theo chương trình của Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Trí Đức PL:2559, các giới tử thọ giới vân tập về các giới trườn, giới tử thọ giới Sa Di nhập giới trường chùa Huê Nghiêm Q.2, các giới tử thọ giới Tỳ Kheo nhập giới trường chùa Huệ Nghiêm Q.Bình Tân


1884 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:32 Thứ hai 09/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


1517 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:01 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


2199 Lượt xem

Cập nhật ngày: 05:59 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


1948 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top