Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức

Gửi bài viết này tới

Điền nhiều địa chỉ e-mail với dấu ","

Điền địa chỉ e-mail của bạn:


Điền 1 Nhận xét thêm


Refresh

Điền mã số mà bạn thấy trong hình


Cập nhật ngày: 08:01 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


1074 Lượt xem

Cập nhật ngày: 05:59 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


858 Lượt xem

Cập nhật ngày: 13:18 Thứ sáu 06/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh chư Giới tử "Đăng Đàn Thọ Cụ Túc Giới", chư giới tử lần đầu tiên được Đăng Đàn quỳ trước thập sư Hoà Thượng, bạch Tứ Yết Ma để chinh thức trở thành một vị Tỳ Kheo như pháp đúng như luật định.


908 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:56 Thứ sáu 06/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh chư Giới tử "Đăng Đàn Thọ Cụ Túc Giới", chư giới tử lần đầu tiên được Đăng Đàn quỳ trước thập sư Hoà Thượng, bạch Tứ Yết Ma để chinh thức trở thành một vị Tỳ Kheo như pháp


866 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:15 Thứ năm 05/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sau 6 ngày khai đàn truyền thọ Tam Đàn Đại Giới Pháp Hội, tối ngày 21 tháng 9 năm Ất Mùi chư Tôn Đức Ban Trị Sự, Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn cũng như Ban Kiến Đàn đã tổ chức lễ bế mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL: 2559; DL: 2015. Đại Giới Đàn đã thành tựu viên mãn, chư Tôn Đức BTC đã tán thán công đức và khen thưởng những giới tử thọ giới Tỳ Kheo cũng như Sa Di có kết quả tốt trong thi viết luận và thi tụng bốn quyển luật trường hàng cơ bản của người sơ xuất gia.


737 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:53 Thứ năm 05/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Trong nội viện của Tuyển Phật Trường, còn có một nơi chốn thiêng liêng khác, mà nếu không phải là giới sư, giới tử, người hộ đàn (đã kiết giới) thì không được vào, đó là giới đài.


301 Lượt xem

Cập nhật ngày: 05:34 Thứ năm 05/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đại Giới Đàn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì có giới luật mới đoạn trừ được các điều ác trên cơ sở thân, trên cơ sở miệng và trên cơ sở ý, giúp cho thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Nhờ ba nghiệp thanh tịnh mà làm cho tâm hồn mát mẽ, an vui lợi lạc cho chính mình, đem lại sự lợi ích cho con người và cho xã hội, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển giới luật một cách củng cố liên tục không những đời nầy tới những đời sau cho đến khi giác ngộ giải thoát và thành tựu đạo quả Vô thượng Bồ đề.


966 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:43 Thứ tư 04/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 tháng 09 năm Ất Mùi, các giới tử đã phát tâm cầu thỉnh chư Tôn Thập Sư Hoà Thượng đăng đàn truyền thọ Bồ Tát giới và phát nguyện đốt liều cúng dường Tam Bảo.


1469 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:47 Thứ ba 03/11/2015 - Đăng bởi: admin

Thực hành pháp khất thực là để diệt trừ tâm kiêu mạng, người xuất gia thế phát ly gia là thể hiện ý chí từ bỏ thân tướng tốt đẹp của thế gian, mặc áo Ca Sa xả bỏ hết thảy trang sức của thế gian, tay ôm bình bát đi khất thực thể hiện đức khiêm nhường và sự xả bỏ kiêu mạn, mỗi bước chân trên đường đi khất thực là mỗi bước đến gần với quả vị Phật, mỗi bước mỗi đến gần để hóa duyên và phổ độ chúng sanh.
1858 Lượt xem

Cập nhật ngày: 13:40 Thứ ba 03/11/2015 - Đăng bởi: admin

Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ: Ngày 02.11.2015 Cung Thỉnh Hoà Thượng Tuyên Luật Sư Thuyết Giới - Đăng Đàn Truyền Bồ Tát Tại Gia và Thập Thiện - Cử Hành Nghi Thức Cổ Phật Khất Thực - Nghi Thức Quá Đường
2384 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top