Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức

Gửi bài viết này tới

Điền nhiều địa chỉ e-mail với dấu ","

Điền địa chỉ e-mail của bạn:


Điền 1 Nhận xét thêm


Refresh

Điền mã số mà bạn thấy trong hình


Cập nhật ngày: 19:45 Thứ năm 25/12/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng nay ngày 25/12/2014 ( tức ngày 4 tháng 11 năm Giáp ngọ) chính thức được tổ chức trao truyền Giới châu cho 208 giới tử tại Giới đàn Trúc Lâm tam Tổ chùa Trình TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.


983 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:02 Thứ hai 23/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đại giới đàn được xem là một “trường Phật” để các vị xuất gia thọ giới Tỷ-kheo, Tỷ- kheo Ni, Sa di, Sa di Ni, Thức xoa. Sự kiện này được người tu học xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước ngoặc lớn lao trên con đường tu học của mỗi người. Sự thành công của Đại giới đàn Liễu Quán là một trong những thành tựu nổi bật trong công tác Phật sự 2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
1355 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:55 Chủ nhật 22/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đúng 4 giờ sáng nay, 22.9.2013 (nhằm ngày 18.08 Quý Tỵ), tại giới trường Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) giới tử thọ Tỷ-kheo bắt đầu tấn đàn.


1185 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:18 Chủ nhật 22/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tối ngày 21.09.2013 (nhằm ngày 17.8 Quý Tỵ), đúng 19 giờ 00 tại Tổ đình Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế), các giới tử thọ Tỷ-kheo giới trì tụng 4 quyển luật tiểu, Tỳ Ni, Sa di thập giới, 24 thiên oai nghi và văn cảnh sách.


966 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:04 Thứ bảy 21/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều nay, 19.09.2013 (nhằm ngày 16.8 Quý Tỵ), tại Tổ đình Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày mùng 8.09 đến 22. 9.2013 (nhằm ngày mùng 4.08 đến ngày 18.08 Quý Tỵ)


876 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:26 Thứ ba 17/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt diễn ra trong 7 ngày của Đại Giới Đàn Quảng Đức như lễ Cúng Ngọ, Quá Đường, Tuần chiếu.
2860 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:56 Thứ hai 16/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đại Giới Đàn Quảng Đức trải qua một tuần khai đàn truyền giới, hôm nay giới kỳ viên mãn, Hòa Thượng Luật chủ cùng chư Tôn đức trong ban dẫn thỉnh tác lễ thâu chung bảng tán đàn tống thánh.
Bài viết liên quan
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Bồ tát Giới-Cổ Phật Khất Thực
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Ni Cầu Chánh Pháp Yết Ma Với Đại Tăng
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Dâng Công Đức Phạn Cúng Dường Thập Sư
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Thuyết U Minh Giới P.2
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Thuyết U Minh Giới P.1
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Tỳ Kheo Giới P.2
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Tỳ Kheo Giới
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Kết Đàn Tụng Kinh Di Giáo
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Cung Nghinh Hòa Thường Đàn Đầu Quang Lâm Giới Trường
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Thỉnh Pháp Sám Hối
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Lễ Cung Nghinh Giới Bổn
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Lễ Khai Mạc
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Giáo Giới
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Quang Lâm Giới Đàn Chùa Huệ Nghiêm
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Tuyên Thanh Qui-Khai Chung Bảng-Niêm Đàn Sái Tịnh-Tụng Luật
» Đại Giới Đàn Quảng Đức-Giáo Giới Hành Nghi (TT Thích Lệ Trang)
» Đại Giới Đàn Quảng Đức-Giáo Giới Hành Nghi (TT Thích Tâm Mãn)
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Nhập Giới Trường


1947 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:01 Chủ nhật 15/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 11 tháng 8 năm Quý Tỵ, ngày cuối cùng của Đại Giới Đàn Quảng Đức, sau khi truyền thọ Bồ tát giới cho các gới tử xuất gia và tại gia, chư Tôn Đức giới sư cùng các giới tử tân Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đã trì bát hành nghi Cổ Phật Khất Thực, tạo duyên lành cho tín chúng Phật tử kết duyên cúng dường, quảng chủng phước điền.


3149 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:27 Thứ bảy 14/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Theo Luật Phật chế định giới tử Ni sau khi thọ bổn giới Tỳ Kheo Ni phải đến cầu Chánh pháp yết ma với Đại Tăng, khi ấy mới đầy đủ tư cách trở thành một vị Tỳ Khao Ni. Ngoài việc thọ trì 348 giới, một Tỳ Kheo Ni suốt đời phải tuân thủ Bát Kỉnh Pháp do chính Đức Phật Thích Ca chế định khi nữ giới xin Phật xuất gia.


2134 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:50 Thứ bảy 14/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Để đáp tạ công đức của chư Tôn đức giới sư đã chẳng quản khó nhọc, truyền thọ giới Tỳ Kheo cho các giới tử trong suốt 7 ngày tại Đại Giới Đàn Quảng Đức, trong ngày cuối cùng các giới tử đã dâng công đức phạn cúng dường tri ân công đức thập sư.


2296 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top