Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức

Gửi bài viết này tới

Điền nhiều địa chỉ e-mail với dấu ","

Điền địa chỉ e-mail của bạn:


Điền 1 Nhận xét thêm


Refresh

Điền mã số mà bạn thấy trong hình


Cập nhật ngày: 20:29 Thứ tư 29/04/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Hồ Sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ


1248 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:10 Thứ tư 29/04/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Nội Dung Ôn Tập Thọ Giới - Đại Giới Đàn Cam Lộ


1332 Lượt xem

Cập nhật ngày: 06:22 Thứ sáu 24/04/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức Đại giới đàn Cam Lộ - Giác Ngộ PL.2559 - DL.2015 từ ngày 28/10/2015 đến ngày 02/11/2015 ( nhằm ngày 16 – 21/9 năm Ất Mùi).


2202 Lượt xem

Cập nhật ngày: 19:45 Thứ năm 25/12/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng nay ngày 25/12/2014 ( tức ngày 4 tháng 11 năm Giáp ngọ) chính thức được tổ chức trao truyền Giới châu cho 208 giới tử tại Giới đàn Trúc Lâm tam Tổ chùa Trình TP Uông Bí tỉnh Quảng Ninh.


1116 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:02 Thứ hai 23/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đại giới đàn được xem là một “trường Phật” để các vị xuất gia thọ giới Tỷ-kheo, Tỷ- kheo Ni, Sa di, Sa di Ni, Thức xoa. Sự kiện này được người tu học xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu một bước ngoặc lớn lao trên con đường tu học của mỗi người. Sự thành công của Đại giới đàn Liễu Quán là một trong những thành tựu nổi bật trong công tác Phật sự 2013 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế.
1475 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:55 Chủ nhật 22/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đúng 4 giờ sáng nay, 22.9.2013 (nhằm ngày 18.08 Quý Tỵ), tại giới trường Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) giới tử thọ Tỷ-kheo bắt đầu tấn đàn.


1269 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:18 Chủ nhật 22/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tối ngày 21.09.2013 (nhằm ngày 17.8 Quý Tỵ), đúng 19 giờ 00 tại Tổ đình Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế), các giới tử thọ Tỷ-kheo giới trì tụng 4 quyển luật tiểu, Tỳ Ni, Sa di thập giới, 24 thiên oai nghi và văn cảnh sách.


1042 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:04 Thứ bảy 21/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều nay, 19.09.2013 (nhằm ngày 16.8 Quý Tỵ), tại Tổ đình Từ Đàm (số 01, đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) chính thức diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày mùng 8.09 đến 22. 9.2013 (nhằm ngày mùng 4.08 đến ngày 18.08 Quý Tỵ)


983 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:26 Thứ ba 17/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt diễn ra trong 7 ngày của Đại Giới Đàn Quảng Đức như lễ Cúng Ngọ, Quá Đường, Tuần chiếu.
3064 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:56 Thứ hai 16/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Đại Giới Đàn Quảng Đức trải qua một tuần khai đàn truyền giới, hôm nay giới kỳ viên mãn, Hòa Thượng Luật chủ cùng chư Tôn đức trong ban dẫn thỉnh tác lễ thâu chung bảng tán đàn tống thánh.
Bài viết liên quan
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Bồ tát Giới-Cổ Phật Khất Thực
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Ni Cầu Chánh Pháp Yết Ma Với Đại Tăng
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Dâng Công Đức Phạn Cúng Dường Thập Sư
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Thuyết U Minh Giới P.2
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Thuyết U Minh Giới P.1
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Tỳ Kheo Giới P.2
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Truyền Thọ Tỳ Kheo Giới
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Kết Đàn Tụng Kinh Di Giáo
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Cung Nghinh Hòa Thường Đàn Đầu Quang Lâm Giới Trường
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Thỉnh Pháp Sám Hối
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Lễ Cung Nghinh Giới Bổn
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Lễ Khai Mạc
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Giáo Giới
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Chư Tôn Đức Ban Trị Sự Quang Lâm Giới Đàn Chùa Huệ Nghiêm
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Tuyên Thanh Qui-Khai Chung Bảng-Niêm Đàn Sái Tịnh-Tụng Luật
» Đại Giới Đàn Quảng Đức-Giáo Giới Hành Nghi (TT Thích Lệ Trang)
» Đại Giới Đàn Quảng Đức-Giáo Giới Hành Nghi (TT Thích Tâm Mãn)
» Đại Giới Đàn Quảng Đức: Giới Tử Nhập Giới Trường


2090 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top