A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 14:48 Thứ hai 24/05/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ

HT. Thích Viên Quán

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                     - Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni

                     - Kính Thưa Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật Tử

                     - Kính Thưa Quý Liệt Vị

ĐẠI GIỚI ĐÀN CAM LỘ

Địa điểm Tại chùa Minh Thành, Tp Pleiku - www.chuaminhthanh.com dành cho Tăng.

Tại chùa Bửu Sơn, Tp Pleiku dành cho Ni.

Thời gian Từ ngày 24-28 tháng 10 năm 2010 (17-21/ 9 năm Canh Dần). Download hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ tại đây

1 - Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.

2 - Sa di,Sa di ni,Thức Xoa Ma Na Ni .

3 - Thập Thiện -Đã thọ Tam quy-Ngũ giới.

4 - Bồ tát tại gia -Đã thọ Thập Thiện.

Như trong kinh đã dạy thì: Sự xuất hiện của Đấng Thế Tôn nhằm mở bày con đường Giác Ngộ giải thoát cho chúng sanh trong lục đạo, tiến đến quả vị Niết Bàn tối hậu trong tương lai (khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật). vì vậy, trong 49 năm thuyết pháp của Ngài không ngoài mục tiêu cao cả là chứng đắc quả vị Niết Bàn Phật đà tối hậu. Nhưng muốn giáo pháp trường tồn phải lấy giới luật làm Thầy và có người thừa kế: ( “Tam Thế Chư Phật dĩ giới luật vi sư” và “Tỳ ni tạng trụ Phật Pháp diệc trụ, Tỳ ni tạng diệt Phật Pháp diệc diệt”).

Do đó, từ khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được thành lập năm 1981 đến nay, các tỉnh thành trong cả nước đã cố gắng tổ chức các giới đàn truyền giới cho Tăng Ni và Phật Tử tại gia với trách nhiêm là: “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, thực hiện tính kế thừa tre tàn măng mọc, nhằm duy trì mạng mạch giáo pháp của Như Lai.

Các Tăng Ni Phật Tử sau khi thọ nhận giới vức do thập sư trao truyền, một mặt lo tu tập bản thân để nâng cao đức hạnh. Mặt khác thể hiện công hạnh lợi tha là hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh (hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp).

Với ý nghĩa to lớn ấy, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Gia Lai thể theo nguyện vọng của Tăng Ni và Phật Tử tại tỉnh nhà, sẽ cố găng tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ vào dịp lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia (19-9 Âl).

Đại Giới Đàn này được mang tên là “Giới Đàn CAM LỘ”, theo nghĩa đen thì Cam Lộ là do sữa tôi luyện biến thành Tô Đề Hồ, và cuối cùng thành chất Cam Lộ, chất sữa Cam Lộ này có mùi vị thơm ngon trị được bệnh gầy ốm khiến cho thân thể lành mạnh. Nói theo tính cách đạo lý thì Cam Lộ là một chất nước thơm mát đựng trong tịnh bình của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát.

Do thần thông diệu dụng, Ngài Quán Thế Âm dùng cành dương chấm nước cam lộ rảy vào thân thể chung sanh, khiến cho chúng sanh lành mạnh, an vui, tất cả phiền não đều được tiêu trừ, thân tâm được an lạc giải thoát cung như người thọ giới nếu biết tu hành, giữ đúng giới luật thì thân tâm được an lạc giải thoát.

Với tư cách là Trưởng Ban Kiến Đàn, tôi xin chân thành cầu mong Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh ủng hộ tinh thần và vật chất, quý cấp chính quyền giúp đỡ về mặt hành chính và nhất là các Phật Tử gần xa, góp công góp của một cách đắc lực để việc tổ chưc Giới Đàn Cam Lộ sắp đến đạt thành quả viên mãn. Ban Kiến Đàn chúng tôi xin chân thành tri ân.

Đại Giới Đàn Cam Lộ chùa Minh Thành là giới đàn đầu tiên ở Việt Nam y pháp thiết lập giới đài truyền giới, căn cứ theo Nam Sơn Truyền Giới Chánh Phạm cử hành nghi thức giới đàn, y theo giới bổn truyền thọ giới pháp. Thật là thù thắng trên cả thù thắng, đúng là một đại sự nhơn duyên.

Cuối cùng xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu. kinh chúc quý cấp chính quyền dược dồi dào sức khỏe, chúc quý thiện nam tín nữ xa gần được thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Xin trân trọng kính chào quý liệt vị!

Thay Mặt Ban Kiến Đàn Giới Đàn Cam Lộ

Trưởng Ban

HT.Thích Viên Quán3175 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại
Các tin khác của Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
» Ý nghĩa của danh từ Cam Lộ Đại Giới Đàn
» Hành trình về Chung Nam Sơn Luật Tông Tổ Đình - Tịnh Nghiệp Đạo Tràng của Ngài Đạo Tuyên Luật Sư
» Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên
» Logo Chính Thức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thông Bạch: Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên
» Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Lược Thuật Đại Giới Đàn
» Niệm Ân Đức Hòa Thượng Luật Sư Thích Minh Thông Người Lập Giới Đài Đầu Tiên Ở Việt Nam
Các tin khác của Sự kiện Phật giáo
» Hình ảnh: Đại Lễ Phật Đản Chùa Long Bửu - Quận 04 - TPHCM
» Mùa Phật Đản 2548: Đọc thơ về Đức Phật của R. M. Rilke
» Tản mạn lễ Phật đản – Gia Lai
» Hình Ảnh: Đại Lễ Phật Đản - Chùa Minh Thành
» Hình ảnh: Đại Lễ Phật Đản Chùa Viên Giác - Thiêng Liêng và Ấn Tượng
» Hình ảnh chuẩn bị Đại lễ tại chùa Viên Giác
» Hình Ảnh: Lịch Sử Đức Phật
» Đại Lễ Phật Đản Nhiên Liệu Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Tâm Mãn
» Hình ảnh: Đức Phật Đản Sanh - Buddha's birthday
» Lược Ý Truyền Thống Diễu Hành Xe Hoa Trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền


Back to top