A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 16:20 Thứ sáu 04/06/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Niệm Ân Đức Hòa Thượng Luật Sư Thích Minh Thông Người Lập Giới Đài Đầu Tiên Ở Việt Nam

Thích Tâm Mãn 

Con được hạnh duyên gặp Hòa Thượng, từ thân giáo của Hòa Thượng mà con vững bước hơn trên hành trình tu tập của mình, từ chí nguyện hoằng luật của Hòa Thượng mà con có niềm tin về một ngày mai sáng ngời của Phật Giáo Việt Nam .

Trong suốt hành trình tha phương cầu học trong nước cũng như ở nước ngoài, con đã đi rất nhiều và tìm hiểu những nguyên nhân nào mà Phật Giáo nước ngoài ngày càng phát triển, họ phát triển chừng nào thì sự thể hiện của họ càng trở nên già dặng, phong cách Tăng già của họ thể hiện tính chất “ viên đảnh phương bào ” một cách tự nhiên và hết sức thuần thục như đó là sự vốn có vậy. Sau bao nhiêu năm tìm hiểu, và trong quá trình tiếp xúc học hỏi từ thân giáo của Hòa Thượng con nhận ra rằng đó là cuộc sống của người trì luật sống đời phạm hạnh và đó là sự thể hiện hết sức cụ thể hình tướng phạm hạnh của Đức Như Lai.

Phật Giáo từ buổi bình minh đến với dân tộc Việt Nam gắn bó cùng dân tộc Việt, trãi qua biết bao thăng trầm, buồn vui, vinh nhục, xuyên suốt hai nghìn năm cho đến bây giờ luôn là Đạo Phật của dân tộc Việt Nam, nói thân thương hơn là Phật Giáo Việt Nam. Đạo Phật đến với Việt Nam với tấm lòng từ bi cứu khổ, đến với dân tộc Việt trong hoàn cảnh khó khăn nhất, làm sao, phương pháp nào để dân tộc này khỏi bị đồng hóa của giặc ngoại xâm phương bắc, phương pháp nào nung nấu chí quật cường tinh thần tự hào dân tộc để một ngày nào đó đứng lên đấu tranh dành độc lập cho dân tộc. Phật Giáo với tinh thần đại thừa “Diệu Pháp Liên Hoa” gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, hay hoa sen mọc lên từ trong bùn nhơ…. Có lẽ chính vì tinh thần này mà sau một ngàn năm bị đô hộ dân tộc Việt Nam vẫn hiên ngang đứng dậy thoát khỏi sự đô hộ của phương bắc dành độc cho dân tộc. Có lẽ vì thế mà Phật Giáo Việt Nam gần gũi với dân tộc Việt hơn, giáo lý của Phật Giáo Việt Nam cũng dân dã hơn, chính điều này là sự khác biệt rõ ràng nhất của Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo của các nước lân cận

Cùng chung một hệ tư tưởng đại thừa, cùng chung một nền văn hóa phương đông, thế nhưng Phật Giáo Việt Nam do vấn đề chung của dân tộc mà trãi qua nhiều thế hệ trong sự cố gắng tột bực của chư vị tiền bối Tổ sư  trong công cuộc hoàn thiện các thể chế Phật Giáo Việt Nam để cùng Phật Giáo các nước trong hệ thống Phật Giáo Bắc truyền hoàn thành sứ mạng hoằng pháp lợi sanh.

Phật Giáo từ ngày có mặt trên đất nước Việt Nam thì Tăng già cũng có mặt, trong cuộc hoằng hóa hình bóng Tăng già luôn là điểm sáng là bóng từ để dìu dắc chúng sinh đến với Đạo Phật, để ung đúc cũng như xây dựng nên hình tượng ấy Phật Giáo có cả một qui trình và chế độ được gọi là tam đàn đại giới, bất cứ Tăng sĩ Phật Giáo nào cũng phải trãi qua quá trình thọ giới này mới chính thức được công nhận vào Tăng đoàn, trở thành một trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật .

Trong hệ thống Phật Giáo Bắc truyền gồm Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản. Từ ngày ngài Đạo Tuyên luật sư  đời nhà Đường thành lập Luật Tông ở chùa Tịnh Nghiệp núi Chung Nam kinh đô Trường An, tập thành và hệ thống lại Giới luật Phật Giáo, kiến Thạch Giới Đài và hoàn thiện các nghi thức cũng như thể chế của giới đàn, truyền giới cho giới tử đến nay, Luật Tông được coi là mạng mạch của Giáo đoàn, giới đàn là nơi tuyển người làm Phật, với tính chất vô cùng quan trọng đó mà từ rất sớm Nam Sơn Luật đã truyền qua Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản với cụ bị các thể loại giới bản, giới nghi và xây dựng các giới đài để truyền giới. Ở Việt Nam không biết vì lý do gì mà Luật Tông Việt Nam cũng bắt nguồn từ Nam Sơn Luật nhưng chỉ truyền thừa giới bản và giới nghi không thấy có và giới đài hơn suốt hai nghìn năm qua, sự không cụ bị này khiến cho một số Tăng sĩ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan hiểu nhầm về hệ thống đào tạo Tăng già ở Việt Nam, lắm khi còn cho rằng muốn thọ đại giới chúng ta cần phải đi cầu thọ cụ túc ở các giới đàn nước ngoài vì ở nước ta không có giới đài hoặc là một cơ sở đại loại như thế. Điều này là một mối suy tư đồng thời cũng là một nỗi niềm thao thức cho Phật Giáo và Luật Học nước nhà.

Việc gì đến sẽ đến, nhơn duyên cụ túc, con được gặp Hòa Thượng và nỗi thao thức ấy của con và của cả tứ chúng đệ tử Phật Giáo Việt Nam, Luật Tông Việt Nam, Phật Tử Việt Nam nói chung đã được Hòa Thượng hoàn thành. Hai nghàn năm lần đầu tiên giới đài của Phật Giáo Việt Nam được xây dựng, lần đầu tiên một cơ sơ chuyên về luật tông của Phật Giáo Việt Nam được thành lập và danh xưng Giới Đàn Viện lần đầu tiên có trong hệ thống tự viện Phật Giáo Việt Nam. Giới Đàn Viện chùa Huệ Nghiêm được thành lập và điều thù thắng hơn nữa là Thạch Giới Đài Cam Lộ được xây dựng theo đúng qui chế “Giới Đàn Kinh Đồ” của Tổ Đạo Tuyên. Không lâu nữa giới tử Phật Giáo Việt Nam sẽ được đăng đàn thọ giới đúng như những gì đã học thứ tắc đăng đàn thọ cụ tất cả đều từ sự phát tâm hoằng dương Luật tông, truyền trì Như Lai mạng mạch của Hòa Thượng. Cầu nguyện mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị Hộ Pháp Thiện Thần, Long Thiên, Bát Bộ đẳng chúng gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, sớm hoàn thành Cam Lộ Giới Đài, để cho chúng con và pháp giới chúng sanh được duyên lành “Đăng Đại Giới Đài, thành tựu Giới thể, đắc tướng đại trượng phu, nhập Phật trí hải. ” 6238 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại
Các tin khác của Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
» Ý nghĩa của danh từ Cam Lộ Đại Giới Đàn
» Hành trình về Chung Nam Sơn Luật Tông Tổ Đình - Tịnh Nghiệp Đạo Tràng của Ngài Đạo Tuyên Luật Sư
» Duyên khởi Đại Giới Đàn Cam Lộ Tây Nguyên
» Logo Chính Thức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Thông Bạch: Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hình ảnh: Chùa Minh Thành nơi sẽ diễn ra Đại Giới Đàn Cam Lộ lần đầu tiên tại 3 tỉnh Tây Nguyên
» Giới Thiệu Ý Nghĩa Việc Tổ Chức Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Hồ sơ Đại Giới Đàn Cam Lộ
» Lược Thuật Đại Giới Đàn
» Niệm Ân Đức Hòa Thượng Luật Sư Thích Minh Thông Người Lập Giới Đài Đầu Tiên Ở Việt Nam
Các tin khác của Sự kiện Phật giáo
» Hình ảnh: Đại Lễ Phật Đản Chùa Long Bửu - Quận 04 - TPHCM
» Mùa Phật Đản 2548: Đọc thơ về Đức Phật của R. M. Rilke
» Tản mạn lễ Phật đản – Gia Lai
» Hình Ảnh: Đại Lễ Phật Đản - Chùa Minh Thành
» Hình ảnh: Đại Lễ Phật Đản Chùa Viên Giác - Thiêng Liêng và Ấn Tượng
» Hình ảnh chuẩn bị Đại lễ tại chùa Viên Giác
» Hình Ảnh: Lịch Sử Đức Phật
» Đại Lễ Phật Đản Nhiên Liệu Thắp Sáng Niềm Tin - Thích Tâm Mãn
» Hình ảnh: Đức Phật Đản Sanh - Buddha's birthday
» Lược Ý Truyền Thống Diễu Hành Xe Hoa Trong Đại Lễ Phật Đản Phật Giáo Bắc Truyền


Back to top