Tin mới nhất của Đại Giới Đàn Cam Lộ
Sự kiện Phật giáo → Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền
Sắp xếp theo: 


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Văn Phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai Thông Báo

Cập nhật lúc: 19:53 Thứ ba 15/03/2016 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo: Chứng điệp thọ giới của các giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni tại Đại giới đàn Cam Lộ-Giác Ngộ PL.2559 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức trong năm 2015 đã được Trung Ương Giáo hội cấp phát.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Trí Đức 1

Cập nhật lúc: 05:34 Thứ bảy 12/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh tổng hợp trong Đại Giới Đàn Trí Đức tại truyền thọ Tỳ Kheo giới tại giới trường Huệ Nghiêm.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Trí Đức-Cung Nghinh Thập Sư Hòa Thượng-Kết Đàn-Tụng Kinh Di Giáo

Cập nhật lúc: 21:19 Thứ tư 02/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 thắng 10 năm Ất Mùi, giới trường truyền thọ Ty Kheo Giới tại giới trường Huệ Nghiêm đã thành kính cung nghinh Đan Đầu Đắc Giới Hòa Thượng và Thập Sư Hòa Thượng quang lâm giới trương, kết đàn và tụng kinh Di Giáo.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Trí Đức-Hành Trù Phát Lộ Sám Hối

Cập nhật lúc: 20:25 Thứ tư 02/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sau 3 ngày nhaapjj giới trường các giới tử được Hòa Thượng Yết Ma và Thượng Tọa Giáo Thọ dạy luật cũng như giáo giới hành nghi. Chiều ngày 20 tháng 10 năm Ất Mùi, để các giới tử được thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ Cụ Túc giới, các giới tử phải đối trước chư Tôn Đức hành pháp Hành Trù Phát Lộ Sám Hối.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giáo Giới Hành Nghi-Tuần Chiếu

Cập nhật lúc: 21:24 Thứ hai 30/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hinh ảnh Thượng Tọa Thích Lệ Trang giáo giới hành nghi cho các giới tử tại giới trường Huệ Nghiêm


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giáo Giới Hành Nghi-Quá Đường

Cập nhật lúc: 20:35 Thứ hai 30/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh các giới tử hành trì các nghi thức chuẩn bị đăng đàn thọ giới Ty Kheo tại giới trường Huệ Nghiêm


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giới Tử Nhập Giới Trường-Quá Đường

Cập nhật lúc: 19:27 Chủ nhật 29/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 17 tháng 10 năm Ất Mùi (28/11/2015), theo chương trình của Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Trí Đức PL:2559, các giới tử thọ giới vân tập về các giới trườn, giới tử thọ giới Sa Di nhập giới trường chùa Huê Nghiêm Q.2, các giới tử thọ giới Tỳ Kheo nhập giới trường chùa Huệ Nghiêm Q.Bình Tân


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.3

Cập nhật lúc: 10:29 Thứ hai 09/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.2

Cập nhật lúc: 07:58 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.1

Cập nhật lúc: 05:56 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.

  [1] 2 3 ... 22   Kế tiếpBack to top