Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
:: Chùa Minh Thành :: - Danh Lam - Luật Tông Đệ Nhất Danh Sơn - Chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn
A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 09:29 Thứ năm 29/03/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Luật Tông Đệ Nhất Danh Sơn - Chùa Long Xương  Bảo Hoa Sơn

Biên tập: Thích Tâm Mãn - Hình Ảnh: Thích Minh Hoàng

(chuaminhthanh.com) Bảo Hoa Sơn vị trí ở Thành phố Câu Dung tỉnh Giang Tô, núi có độ cao 445m, dáng núi như một hoa sen lớn nằm bên bờ sông Trường Giang, thế núi khí thế hùng vĩ cao ngất hiên ngan, Bảo Hoa Sơn xưa có tên là Hoa sơn vì mỗi năm đến mùa hạ hoa nở vàng cả núi nên có tên như vậy, cho đến khi Ngài Bảo Chí Thiền Sư lên núi lập am tu trì hoằng pháp, núi Hoa sơn nổi tiếng thiên hạ, sau ngài Bảo Chí Thiền Sư Viên Tịch, vì để kỷ niệm Thiền sư khai sơn, nên lấy tên núi và tên của Thiền sư được hợp lại, gọi là Bảo Hoa Sơn có nguồn gốc từ đó.

Núi Bảo Hoa có 36 ngọn, mỗi ngọn như một cánh hoa, chùa Long Xương vị trí nằm ngay giữa núi giống như được đặt trên nhụy của hoa sen cho nên được gọi là Bảo Hoa sơn. Bảo Hoa Sơn Long Xương Tự, khởi kiến vào năm 502, tính đến nay đã hơn 1500 năm lịch sử, lúc đầu là ngôi thảo am của Ngài Bảo Chí Thiền Sư đời nhà Lương nên được gọi là "Bảo Chí Công Am", Ngài Bảo Chí Thiền sư sau này được nhân gian truyền tụng là tiền thân của Tế Điên Hòa Thượng.

Đời Nhà Minh trong khoảng niên hiệu Gia Tĩnh có vị Tăng tên là Phổ Chiếu đi đến núi Bỏa Hoa để tìm lại cố tích thảo am xưa của Ngài Chí Công, khi đến nơi thì thấy am đổ chùa hư, hoang tàn lạnh lẽo, cỏ mọc thành rừng, lấy làm đau sót, nên phát nguyện trùng tu lại Am Chí Công, đến niên hiệu Vạn Lịch có Ngài Diệu Phong Thiền Sư phát nguyện đúc 3 tòa Phật điện bằng đồng để cúng dường ba nơi là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn và Phổ Đà Sơn, do thời bấy giờ trên biển có giặc cướp nên Ngài Diệu Phong đem điện Phật bằng đồng vốn để cúng dường cho Phổ Đà Sơn đem tôn trí tại Bảo Hoa Sơn.

Diệu Phong Thiền Sư đem việc cúng dường Phật điện bằng đồng cho Bảo Hoa Sơn tấu lên triều đình, Hoàng Thái Hậu Từ Thánh mẹ của vua Thần Tông phát tâm cúng tiền để thếp vàng điện Phật và tạo tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để cung phụng trong Phật điện bằng đồng, Vua Thần Tông cũng phát tâm cúng dường tiền và tượng Phật, đồng thời sắc tứ cho biển đề tên chùa là "Hộ Quốc Thánh Hóa Long Xương Tự", từ đó chùa được gọi là chùa Long Xương. Sau đó Ngài Diệu Phong Thiền Sư cung thỉnh hai vị cao Tăng ở Nga Mi Sơn là Nam Tông Hòa Thượng và Thiên Không Hòa Thượng về trụ trì chùa Long Xương, từ đó chùa Long Xương ở núi Bảo Hoa nổi tiếng thiên hạ trở thành một trong những danh sơn đại tự của miền Giang Nam.

Sau thời của Ngài Diệu Phong cũng như hai Ngài Nam Tông và Thiên Không, chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn dần suy không còn hưng thạnh như trước. Đến niên hiệu Sùng Trinh nhân có Muội Công Đại Hòa Thượng đến chùa Đại Báo Ân ở trong Kinh Đô Nam Kinh khai đàn truyền giới, lúc Ngài trên đường về Dương Châu thuyền gặp gió bão nên lên bờ trú bão, vì nơi Ngài lên bờ gần núi Bảo Hoa nên tiện đường Ngài đến thăm viếng, thấy cảnh chùa Long Xương hoang tàn, đổ nát nên Ngài phát nguyện trùng hưng lại Chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn, một năm sau Ngài dẫn chúng lên Bảo Hoa Sơn lập đàn truyền giới chấn hưng Tổ đình, từ đó chùa Long Xương được trùng hưng.

Đời Nhà Thanh niên hiệu Thuận Trị chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn lại một lần nữa trùng tu, sau đó Ngài Kiến Đồng Đại Sư khai đàn truyền giới, cực kỳ trang nghiêm long trọng, trước đây chưa từng có, từ đó chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn trở thành ngôi chùa chuyên về Luật học của Luật Tông nam phương. Vua Khang Hy khi đi tuần ở Giang Nam đến chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn, ban cho chùa bảng hiệu là "Huệ Cư Tự", từ đó Chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn được xưng là chùa Huệ Cư, đến đời Dân Quốc mới lấy lại tên cũ là chùa Long Xương.

Kiến trúc chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn rất đặc biệt được kết cấu bởi 999 gian, điện đường liên kết, bốn mặt kề nhau, hình giống như một Giới Đàn, khác với các chùa khác là sơn môn vào ở một bên không ngay chính giữa chùa, cửa lại nhỏ đi ra vào rất khó, đây là nét tiêu biểu của chùa Luật Tông, nói lên hàm ý của sự nghiêm khắc của giới luật, không được tự tiện ra vào, mọi việc đều nghiêm cẩn theo thanh quy pháp tắc.

Điện Phật bằng đồng do Ngài Diệu Phong làm đến nay không còn nữa, do chiến tranh tàn phá cũng như giặc cướp nên nay chỉ còn lại di chỉ nền móng, và hai bên di chỉ của Điện đồng còn lại hai ngôi Vô Lương điện bằng gạch của thời nhà Minh, trước chùa có hồ Long trì nước đầy quanh năm không cạn, trên hồ có tạc tượng Bồ Tát Quán Âm, bên bờ có Tháp xá lợi bằng đá vừa được trùng tu.

Giới Đài chùa Long Xương là một trong những tiêu chí tiêu biểu nhất của chùa Luật Tông, theo quy định của nhà nước phong kiến Trung Quốc chỉ có những chùa được cho phép mở đàn truyền giới mới được phép xây Giới Đài, vì vậy trên đất nước Trung Quốc chỉ có hơn 10 ngôi chùa được xây giới đài, chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn là một trong những ngôi chùa đó. Giới Đài chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn do Ngài Kiến Nguyệt Luật Sư làm bằng Hán Bạch Ngọc, Đàn giới chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn khai đàn đến nay đã hơn 70 kỳ, truyền giới cho Tăng chúng khắp thiên hạ, nhiều giới tử ở các nước Đông Nam Á cũng như Nhật Bản đều có đến Giới Đàn chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn để thọ giới, thật xứng với danh xưng "Luật Tông Đệ Nhất Danh Sơn".

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh chư Tôn Hòa Thượng và đoàn Phật tử Việt Nam triều bái tham quan Bảo Hoa Sơn - Long Xương Tự - Luật Tông Đệ Nhất Danh Sơn - Trung Quốc:

Hộ Quốc Thánh Hóa Long Xương Tự

Trưởng Lão Hòa Thượng cùng thầy Thị giả trước sơn môn

Hòa Thượng Luật Chủ Luật Viện Huệ Nghiêm

Chư Tôn Đức Tăng cùng Phật Tử chụp ảnh lưu niệm trước sơn môn chùa Long Xương 

Bốn chữ "Chúng Sơn Điểm Đầu": thủ bút của nhà thư pháp Triệu Phác Sơ

Tấm  biển đề chữ "Luật Tông Đệ Nhất Danh Sơn": thủ bút của thư pháp gia Triệu Phác Sơ

Bố Tát Đường

Tục Phật Huệ Mạng

Bảo Tòa Sư Tử

Đại Hùng Bảo Điện

Nang Phù Hải Độ

Dĩ Giới Vi Sư

Giới Đài

Viên Thông Thị Hiện

Liên Giới Vân Hương

Di chỉ Đồng Điện

Hoa Sơn Thiền Đường

Chữ "Giới Định Huệ" thủ bút của ngài Hoằng Nhất Đại Sư

Tỳ Ni Cửu Trụ

Chánh Pháp Vĩnh Xương4719 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top