A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 10:46 Thứ ba 24/01/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Hình Tượng Di Lặc Bồ Tát Trong Nghệ Thuật Điêu Khắc Phật Giáo

Thích Minh Hoàng

(chuaminhthanh.com)Di Lặc Bồ tát: tiếng Phạm là Maitreya, còn gọi là Mai Hằng Lệ Dược, Vị Hằng Lý Dược, Di Đế Lễ, Di Đế Khang, hoặc là Mai Nhậm Lê, dịch là Từ Thị, là vị Bồ tát sẽ thành Phật trong tương lai sau Đức Phật Thích Ca, nên còn gọi là Nhứt Sanh bổ xứ Bồ tát, Bổ Xứ Tát Đỏa hoặc Di Lặc Như Lai.

Kinh Hiền Ngu chép rằng: Di Lặc Bồ tát thuộc dòng dõi Bà la môn, cha là Tu Phạm Ma, mẹ là Phạm Ma Đề Bạt, người nam Thiên Trúc. Vì mẹ của Bồ tát Di Lặc sau khi mang thai Ngài thì tính tình trở nên từ hòa bi mẫn, cho nên khi hạ sanh Ngài thì đặt tên là Từ Thị.

Theo Kinh Di Lặc Thượng Sanh và Di Lặc Hạ Sanh thuyết rằng: Di Lặc Bồ tát là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhập diệt trước Đức Phật, Ngài sanh lên cung trời Đâu Suất ở đó thuyết pháp cho chư Thiên. Trong Kinh Nhứt Thiết Trí Quang Minh Tiên Nhân Từ Tâm Nhơn Duyên Bất Thực Nhục chép: Di Lặc Bồ tát phát tâm không ăn thịt, vì nhơn duyên này mà có tên là Từ Thị. Từ Thị Bồ tát còn có nghĩa là Từ đứng đầu trong Tứ Vô Lượng Tâm của Phật, Từ là hạt giống sinh ra chư Phật, khiến cho tất cả thế gian không đoạn mất hạt giống Phật nên gọi là Từ Thị.

Như vậy danh xưng Di Lặc Bồ tát được kiến lập trên căn bản bổn nguyện từ bi do nhiều đời nhiều kiếp Ngài tu tập Từ Bi Tam Muội, cũng chính là Đức hạnh từ bi cứu độ đem đến sự an lạc cho chúng sanh của Bồ tát. Ngài được Đức Phật thọ ký trong tương lai khoảng năm mươi bảy ức sáu ngàn vạn năm sẽ thành Phật hiệu là Di Lặc Phật, Di lặc Như Lai. Hình tượng Di Lặc Bồ tát mà chúng ta thấy là hình tượng của Bố Đại Hòa Thượng, vì khi thị tich Ngài có nói bài kệ: Di Lặc chơn Di Lặc, hóa thân thiên bá ức, thời thời thị thời nhơn, thời nhơn tự bất thức. Căn cứ vào bài kệ đó thế gian cho rằng Bố Đại Hòa Thượng là hóa thân của Đức Phật Di Lặc.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Bố Đại Hòa Thượng trong Điêu Khắc Phật Giáo:

 6692 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại
Các tin khác của Điêu Khắc
» Hình Ảnh: Hương sắc nghệ thuật đèn lồng thủ công truyền thống Hàn Quốc
» Những nét chạm khắc rung động lòng người
» Nghệ Thuật Điêu Khắc Thời Lý
» Các pho tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quốc bảo của Phật giáo Nhật Bản
» Đỉnh cao của Phật Giáo Nhật Bản nghệ thuật điêu khắc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát
» Nghệ Thuật Điêu Khắc Tượng Phật Nhật Bản
» Nhật Bản: Nghệ Thuật Điêu Khắc Tượng Địa Tạng Bồ Tát (tiếp theo)
» Cổ Phật - Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương
» Cổ Phật Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương Nghệ Thuật Điêu Khắc Tượng Phật A Di Đà Nhật Bản(01)
» Cổ Phật Nét Đẹp Phật Giáo Đông Phương Nghệ Thuật Điêu Khắc Tượng Phật A Di Đà Nhật Bản(02)
Các tin khác của Nghệ Thuật
» Kiến trúc chùa Minh Thành...quá khứ và hiện tại.
» Kiến trúc ngôi chùa trong lịch sử Việt Nam
» Nghệ Thuật Kiến Trúc Thời Lý
» Mỹ Thuật - Kiến Trúc Thời Lê
» Bí ẩn kiến trúc chùa Huyền Không tỉnh Sơn Tây Trung Quốc
» Tháp: ý nghĩa và công dụng
» Nhật Bản: Phật giáo nghệ thuật kiến trúc với những ngôi Bảo Tháp
» Vị Trí Nghệ Thuật Kiến Trúc Phật Giáo Trung Quốc (phần 1)
» Vị Trí Nghệ Thuật Kiến Trúc Phật Giáo Trung Quốc (Phần 2)
» Vị Trí Nghệ Thuật Kiến Trúc Phật Giáo Trung Quốc (Phần 3-Hết)


Back to top