Cập nhật ngày: 08:51 Thứ ba 30/06/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tăng già luôn là mạng mạch của Đạo Phật. Vì sự hiện diện của Tăng Già trên thế gian đồng nghĩa với sự tồn tại của Phật giáo. Nếu không có Tăng già, Phật giáo chỉ còn là một môn triết học, nếu không có Tăng Già thì đàn việt dựa vào đâu để phát tâm? Phát tâm để làm gì?


1523 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:58 Thứ hai 21/01/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Theo ý niệm của Phật Giáo, người được tấn phong giáo phẩm là người luôn phải phát nguyện cố gắng hết sức tinh tấn tu hành, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện những lời Phật dạy, cũng như không phụ lòng sự tin tưởng giao phó của chư Tôn đức cũng như giáo hội


2253 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:21 Thứ hai 10/09/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng nay, ngày 10 tháng 09 năm 2012 tại giảng đường chùa Bửu Nghiêm, 55 Lý Thái Tổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học tổ chức thi tuyển sinh khóa đầu tiên( năm học 2012 – 2013).


2417 Lượt xem

Cập nhật ngày: 06:37 Thứ tư 01/08/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Hám Sơn Đại Sư Phí Nhàn Ca 明•憨山大師:費閑歌


2386 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:30 Thứ hai 27/02/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Thưa các vị Thanh thiếu niên: Mấy hôm trước một cơn mưa to ập đến, con đê vừa mới đắp để ngăn chặn dòng suối ở phía Tây đã sạt lỡ rất nguy hiểm, các vị pháp sư trong học viện đích thân dẫn đại chúng đến đó để sửa sang lại. Việc công quả trong Phật giáo cũng là một pháp tu


2076 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:08 Chủ nhật 30/10/2011 - Đăng bởi: Thích Minh Hoàng

Hòa Thượng thượng Trí hạ Tịnh dạy: “Trong Mười Đại Nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền, Điều Nguyện Thứ Năm là “Tùy hỷ công đức” dễ thực hành lắm, lấy công đức của người làm công đức của mình. Đây là Pháp tu thong thả nhẹ nhàng. Đối với các việc lành của người, chúng ta không vui mừng lại còn ngăn cản chê trách thì tổn phước. Còn tùy hỷ (vui mừng theo) thì Phước đức tăng thêm...”.


2806 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:43 Thứ tư 23/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Nếu Từ Tâm chúng ta chưa có, nhưng bắt chước Quán Âm đi cứu khổ, giống như một số Phật tử nghe có bão lụt thiên tai thì phát tâm đi cứu trợ. Nhưng đến nơi, gặp người khổ tham lam, hung dữ thì bực tức, về nói rằng không đi nữa.


2421 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:06 Thứ ba 07/12/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Chúng ta là Phật tử của Đạo Phật ai cũng từng nghe qua câu “Tùy duyên bất biến”. Phật Giáo phát tích từ Ấn Độ, nhưng khi truyền nhập vào các nước đông phương cũng như tây phương với tinh thần tùy duyên, của mình Đạo Phật đã hòa nhập và thích ứng với phong tục tập quán, văn hóa tín ngưỡng, lễ chế…


2297 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:45 Thứ ba 23/11/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Tôi viết bài này với tâm tư hướng tới những Phật tử có mặc cảm rằng, cuộc sống hiện nay quá bận rộn, khiến họ không thể học tập và hành trì đạo Phật được.


1811 Lượt xem

Cập nhật ngày: 19:10 Thứ sáu 02/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ là một sự thực hành phụ kèm theo các sự thực hành chính yếu của Thiền Quán, mà Giới còn là một chủ trương và thực hành chính yếu lập thành một Tông phái riêng rẽ quan trọng nữa.


1718 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top