A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 08:51 Thứ ba 30/06/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

THAM LUẬN CỦA BAN TĂNG SỰ GHPGVN TỈNH GIA LAI NHÂN HỘI NGHỊ BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

TẠI CHÙA BÁI ĐÍNH – TỈNH NINH BÌNH - 2015

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

            Kính Bạch Chư Tôn Giáo phẩm Trung ương Giáo hội chủ toạ đoàn,

            Kính Bạch Chư tôn đức Tăng Ni Ban Tăng sự, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, Thành phố

            Kính thưa quý Đại biểu đại diện CQ các cấp,

            Kính thưa Hội nghị,

Trong gần một thập kỷ gần đây dưới sự dẫn dắt của các bậc Thiền lâm thạc đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của Đảng, Nhà nước Phật giáo Việt Nam đã từng bước phát triển lớn mạnh, Phật nhựt ngày thêm huy hoàng rạng rỡ, Thiền môn hưng thạnh trang nghiêm, Phật tự điện đường, hùng vĩ nguy nga tráng lệ. Hoà nhịp cùng niềm hân hoan đỉnh thạnh của Phật giáo cả nước, Phật giáo Gia Lai cũng trên đà phát triển bền vững từng bước hoàn thiện mọi mặt sinh hoạt trong Giáo hội cũng như hoạt động của tự viện và Tăng Ni trong tỉnh.

Kính thưa Quý liệt vị: "Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá, Thiền môn hưng thạnh bởi đàn việt phát tâm." đây là câu châm ngôn, kim chỉ nam dẫn đạo cho tất cả mọi hoạt động sống còn của Phật Giáo trong tất cả các thời kỳ.

Tăng già luôn là mạng mạch của Đạo Phật. Vì sự hiện diện của Tăng Già trên thế gian đồng nghĩa với sự tồn tại của Phật giáo. Nếu không có Tăng già, Phật giáo chỉ còn là một môn triết học, nếu không có Tăng Già thì đàn việt dựa vào đâu để phát tâm? Phát tâm để làm gì?  Nhưng Tăng già không đủ bổn đức, phước điền thì làm sao để duy trì mạng mạch Phật pháp, Tăng già thiếu đi hạnh nguyện lợi tha thì làm sao gánh vác trọng trách " Ứng cúng nhân gian". Đây là vấn đề mà Ban Tăng sự Phật Giáo Gia Lai có vài ý kiến dâng lên cúng dường hội nghị Tăng Sự Phật giáo Trung ương.

Từ khi Đức Thích Tôn nơi Vườn Nai đại chuyển pháp luân độ năm anh em Kiều Trần Như đắc pháp Tỳ Kheo. Mười hai năm sau ở Tịnh xá Kỳ Hoàn thuyết giới, lập giới đàn truyền truyền giới độ Tăng. Giới thể cụ túc Tăng tướng được hình thành. Sau này ở Song Lâm nhập Niết bàn Đức Phật di chúc: “ Lấy Giới làm thầy , Tỳ ni tạng trụ, Phật Pháp cửu trụ". Từ đó Tăng Già Phật giáo tồn tại và phát triển trong suốt hơn 2500 năm qua chưa bao giờ xa lìa Giới Bổn. Giới Đàn nơi tác thành Giới thể Tăng già vẫn được duy trì tổ chức truyền thừa.

Giới Đàn nơi tác thành bản thể Tỳ Kheo. Nơi giới tử y cứ  để phát sanh Vô Tác Giới Thể. Nơi hình thành của những bậc trưởng tử Như Lai gánh vác trọng trách Phật pháp sau này. Vậy nên nếu muốn để Vô Tác Giới Thể của giới tử được phát sinh tại giới đàn và ngay trước hàng Thập Sư thì điều kiện tổ chức Đàn Giới cần phải đầy đủ ba nhân tố cực kỳ quan trọng đó là:

            1. Giới Sư phải cực kỳ thanh tịnh

            2. Giới Tràng phải cực kỳ trang nghiêm

            3. Giới Tử phát tâm thọ giới phải cực kỳ dõng mãnh.

Ba điều kiện tiên quyết trên đây trong Đại Giới Đàn thời đại Phật Giáo hiện nay có cảm giác như không còn quan trọng lắm. Trong những năm gần đây, Giới đàn mở tràn lang một năm trong cả nước có đến gần năm sáu giới đàn, điều kiện tổ chức truyền giới có nơi thì giản lược sơ sài, có nơi hình như ban tổ chức Giới Đàn chỉ còn chú ý đến lễ khai mạc long trọng hoành tráng, còn nội đàn truyền giới thì phó mặc diễn biến như thế nào miễn xong thì thôi, có nơi điều kiện ăn ở của giới tử tạm bợ, lôi thôi lết thết, có nơi thì chật chội dung chứa không hết giới tử, giới sư phải ra khách sạn để nghỉ. có nơi truyền giới chỉ cần vài ba cái ghế nhựa với ít cái bàn là xong, thật không thể hình dung được.

Thành phần Giới sư có nơi được chọn theo như tổ chức hành chánh Giáo hội. Đôi khi các vị được thỉnh làm Giới sư là những người không tinh chuyên giới luật, Phật sự đa đoan không có thời gian nhiều để dành cho việc truyền giới chỉ làm cho có hình thức chức vụ mà thôi, có nơi những vị lại vì Tông phong hệ phái mà phải làm Giới sư, lại có nơi những vị cương vị là lãnh đạo Giáo hội cho nên vị trí đó không thể không ngồi, vì những nguyên nhân này mà đôi khi sự hoà hợp thanh tịnh cụ túc giới thể của giới sư hầu như không được trọn vẹn, đôi khi lại có điều khiếm khuyết.

Giới Đàn tổ chức tràn lang và quá nhiều hiện nay, cho nên nhiều nơi Giới đàn cần giới giới tử đến thọ giới hơn là giới tử cần giới đàn, rồi lại có nơi vì muốn giới đàn nổi tiếng là đông giới tử cho nên nhận tất cả giới tử xin thọ giới, không kể đui què sức mẻ, hồ sơ hợp lệ hay không.Ngay cả những người chưa từng ở chùa xuất gia ngày nào chỉ ở nhà với vợ con làm thầy cúng kiếm tiền nhưng khi vào Giới đàn cũng cho thọ giới Tỳ kheo thì xin hỏi đây là Trưỡng tử của Như Lai nào vậy; sau này ra gánh vác trọng trách gì đây?

 Đại đa số giới tử ngày nay đi thọ giới không vì thành tựu giới thể vô tác mà cầu thọ giới, lại cũng chẳng phải vì cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề mà phát tâm thọ giới, ý tưởng thọ trì Giới pháp để cầu thoát ly phiền não khổ đau tìm đến cứu cánh giải thoát thì càng xa hơn, đôi khi chưa từng nghĩ đến.

Thọ giới chỉ vì một việc hết sức bình thường là được làm thầy, được ăn trên ngồi trước, được dự lễ trai tăng thọ của cúng dường của đàn na tín thí và được sự kính trọng của Phật tử, đôi khi lại càng đơn giản hơn vì người ta là thầy Tỳ Kheo thì mình cũng phải thọ giới để được làm thầy Tỳ kheo có vậy thôi. Không cần biết thọ giới để làm gì, lại có người thọ giới chỉ để đủ điều kiện làm thầy đi cúng kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Thật buồn cho Giới pháp của Phật.

Đa số giới tử ngày nay đi thọ giới không cần học kinh cũng chẳng cần thuộc luật, chỉ cần biết đôi điều về giáo lý căn bản là có thể thi đậu để được thọ giới. Đôi khi thi viết làm bài không được, cuối cùng Ban tổ chức Giới đàn cũng cho đắc giới. Có giới tử thọ giới Tỳ kheo rồi mà chú Đại Bi hay ngay cả bài Tâm Kinh Bát Nhã cũng không thuộc một chữ, chớ nói gì đến chú Lăng Nghiêm hay các bài kinh khác, làm thầy ra dẫn Phật tử tụng kinh mà còn dốt hơn cả Phật tử tại gia.

             Như vậy thì tổ chức Giới Đàn cho những người như vậy thọ giới để họ làm gì, để tu ư? để gánh vác Phật sự ư? là tương lai của Phật Pháp ư? là trưởng tử của Như Lai ư? tất cả đều không có hy vọng gì mà chỉ toàn là gánh nặng phiền não của tương lai Phật Pháp và cũng là những tác nhân chính để phá hoại Phật pháp sau này. Đây có phải là việc làm thiếu trách nhiệm của người đi trước đối với Tam bảo, hay chỉ đơn thuần là thời thế mà thôi!

Bởi vì sao? Vì trong ba điều kiện tiên quyết của Giới đàn chúng ta tổ chức đều không cụ túc, cho nên nhất định vô tác giới thể của giới tử không thể phát sinh, thì giới tử không thể thành một Tỳ Kheo như pháp mà lạc vào một trong năm loại Tỳ Kheo giã danh :1 Danh Tự Tỳ Kheo, 2 Tương tự Tỳ Kheo, 3 Cát triệt Tỳ Kheo, 4 Khất cầu Tỳ Kheo, 5.Tự xưng Tỳ Kheo. Nếu khai Đại Giới Đàn để truyền giới và tác thành cho năm loại Tỳ Kheo này thì việc làm này có đáng hay không? làm với tâm gì? vì nguyện gì?

            Kính thưa Quý liệt vị.

Thời gian có hạn khó có thể nói hết những điều tồn tại đã và đang xãy ra  trong vấn đề tổ chức Giới đàn tuyển người làm Phật trong Giáo Hội hiện nay. Đây không những là bức xúc của riêng Phật Giáo Gia Lai mà hầu như tất cả các tỉnh thành trong cả nước đều đang âu lo cho tình trạng xuống cấp nghiêm trọng về đạo hạnh tu tập, cũng như tư tưởng  của số đông Tăng ni trẻ hiện nay.

Trên tinh thần “ Tôn kính giới, phước vô lượng”, Ban Tăng sự Phật Giáo Gia Lai xin có vài ý kiến đệ trình Ban Tăng Sư Trung ương như sau:

            1. Ban Tăng Sự Trung Ương xem xét và chỉnh đốn lại quy trình tổ chức Giới Đàn. Ban Tổ chức Giới đàn của các tỉnh thành khi xin phép tổ chức, ngoài các thủ tục chính ra còn phải đệ trình trụ xứ tổ chức có đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức một giới đàn hay không ?

            2. Ban Tăng Sự Trung Ương phải thành lập một bản mẫu căn bản của giới đàn, đầy đủ nội dung và hình thức, dựa theo truyền thống Phật Giáo ba miền Bắc, Trung, Nam, để khi các tỉnh thành của ba miền tổ chức giới đàn làm biểu mẫu y cứ.

            3. Ban Tăng Sự Trung Ương nên xem xét việc cho phép thời gian tổ chức giới đàn. mỗi năm chỉ tổ chức một Giới đàn và các Tỉnh thành luân phiên tổ chức, để tránh tình trạng một năm có bốn năm giới đàn tràn lang như hiện nay.

            4. Ban Tăng Sự Trung Ương nên quy định số lượng Giới tử cho từng giới đàn, tuỳ theo tỉnh thành và cơ sở vật chất của giới đàn, để tránh tình trạng quá tải cũng như truyền giới tập trung hiện nay, không phân từng đàn như Phật chế. Như vậy điều kiện thứ nhất mới được thành tựu.

            5. Ban Tăng Sự Trung Ương phải cẩn trọng và quan tâm lưu ý đến thành phần Thập sư của các Giới đàn, và nên có ý kiến chỉ đạo các ban tổ chức, nên cung thỉnh những vị Tôn đức chuyên về hành trì giới luật cũng như các bậc Danh đức luật sư trong cả nước về để truyền giới cho giới tử, không nên có tâm cục bộ địa phương. Nên vì giới tử, vì tương lai của dạo pháp.

            6. Ban Tăng Sự Trung Ương lưu ý chư vị Giới sư nên y cứ vào luật Phật đã định mà tác pháp Yết ma truyền giới, đầy đủ, rỏ ràng, đúng pháp, đúng số lượng và cứ 3 giới tử một đàn. Không vì bất cứ một lý do gì như thời gian eo hẹp hay Phật sự đa đoan cũng như sự mõi mệt của thập sư mà làm không đúng pháp yết ma, khác đi theo luật Phật dạy, truyền giới tập thể không như pháp. Có như vậy điều kiện thứ hai mới được thành tựu thanh tịnh.

            7. Ban Tăng Sự Trung Ương nên quy định lại thời gian  thọ giới của Giới tử như giới tử Sa Di và Sa Di Ni từ hai năm kể từ ngày xuất gia nay tăng thành 5 năm. Giới tử Tỳ Kheo Tăng Ni từ hai năm kể từ ngày thọ giới Sa Di nay tăng thành 5 năm mới được thọ cụ túc.

            8. Ban Tăng Sự Trung Ương nên đề cao đưa việc bắt buộc giới tử học thuộc bốn cuốn luật và hai thời công phu nếu muốn thọ giới Tỳ Kheo. hai cuốn luật và hai thời công phu nếu muốn thọ giới Sa Di, nếu không đáp ứng được điều kiện này thì không cho thọ giới đối với Tăng Ni Bắc Tông, còn Nam Tông và Khất sĩ thì nghiên cứu điều kiện bên đó khi thọ giới thì cần điều kiện gì để thành điều lệ chung của Giới Đàn trên toàn quốc.

            9. Ban Tăng Sự Trung Ương nên yêu cầu các Ban tổ chức giới đàn nghiêm túc khi thu nhận hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì không nên nhận. Những giới tử nào không đủ tướng trượng phu thì không cho thọ giới. Tỳ Kheo đúng theo luật Phật chế, giới tử đáp ứng các điều kiện trên đây mới thể hiện được tâm khát ngưỡng giới pháp và cầu thọ giới của chính mình như vậy điều kiền thứ ba mới thật là viên mãn.

            Trên đây là những ý kiến thô thiển của Ban Tăng Sự Tỉnh Gia Lai xin đệ trình lên Ban Tăng Sự Trung Ương tường lãm. Tất cả đều chung một tâm niệm xây dựng Giáo hội ngày thêm vững mạnh, đào tạo Tăng tài để tiếp nối và truyền thừa mạng mạch của Như Lai. Nếu như trên đây có lời nào làm Chư Tôn Đức phiền lòng, cũng như chưa được viên mãn. Kính xin từ bi mẫn cố, hoan hỷ cho Ban Tăng Sự Gia Lai chúng con thành tâm sám hối.

           Kính nguyện Chư Tôn Thiền Đức dương cao pháp tràng, đại chuyển pháp luân, gióng đại pháp cổ truyền Tỳ Ni giới, pháp thể an khang cửu trụ, như đại chiên đàn lâm, làm nơi quy cứ cho hàng hậu học chúng con.

          Kính chúc  hội nghị thành tựu viên mãn.

NAM MÔ HOAN HỈ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT1524 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top