Cập nhật ngày: 14:31 Thứ hai 26/01/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Bộ tranh La Hán này do Ngài Hoằng Nhất đại sư vẽ, tự nhiên sinh động diệu kỳ thoát tục. Hoằng Nhất đại sư thế danh là Lý Thúc Đồng, người xứ Bình Hồ-Triết Giang-Trung Quốc.


1802 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:55 Thứ tư 18/12/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Trí Huệ Hoằng Thâm Đại Biện Tài Đoan Cư Ba Thượng Tuyệt Trần Ai Tường Quang Thước Phá Thiên Sanh Bệnh Cam Lộ Năng Trừ Vạn Kiếp Tai


5842 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:21 Thứ năm 05/12/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Khi Thiền sư là hoạ sĩ, thì sơn hà đại địa đâu đâu cũng một màu tịch tịnh, khi thiền sư là hoạ sĩ thì hết thảy hình tướng đẹp xấu của nhân gian chung một hình giải thoát


3892 Lượt xem

Cập nhật ngày: 14:41 Thứ ba 03/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Ngũ Phương Ngũ Trí Như Lai cùng những tác phẩm thư pháp của Đại Đức Thích Tâm Mãn:


5544 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:33 Thứ sáu 18/01/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Hoạ sĩ Giang Hiểu Hàng tự là Minh Phát, hiệu là Minh Tịnh cư sĩ, người Đài Loan quê ở thành phố Cao Hùng, là một hoạ sĩ vẽ tranh sơn thuỷ, nhân vật và tượng Phật nổi tiếng của Đài Loan.


4811 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:35 Thứ ba 24/04/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Nhân Tiết Khánh Đản Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Lịch 2556; ban biên tập kính giới thiệu bộ tranh Hàn Quốc vẽ về tám tướng thành đạo của Đức Phật.


4085 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:30 Thứ sáu 13/04/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh


5484 Lượt xem

Cập nhật ngày: 01:06 Thứ năm 19/01/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật, là giáo chủ Đông phương Thế Giới Lưu Ly, giống như cõi Tịnh Độ thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.


10135 Lượt xem

Cập nhật ngày: 19:15 Thứ năm 12/01/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Bố Đại Hòa Thượng là ai? vì sao được xưng là Bồ Tát Di Lặc? Trong sách “Cảnh Đức Truyền Đăng Lục” sách “Ngũ Đăng Hội Nguyên” sách “Minh Châu Cảm Ứng Đại Sư Bố Đại Hòa Thượng Truyện”.


5380 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:38 Thứ tư 28/12/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Thủy Lục Pháp Hội còn gọi là Thủy Lục Hội, Thủy Lục Đạo Tràng, Thủy Lục Trai, Thủy Lục Đại Trai Hội, Bi Tế Hội và gọi đủ là “Pháp Giới Thánh Phàm Thủy Lục Phổ Độ Đại Trai Thắng Hội” ý nghĩa và công năng siêu độ hết thảy thủy lục nhất thiết du hồn, lục đạo chúng sanh.


4160 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top