A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 14:31 Thứ hai 26/01/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Hình Ảnh: La Hán Đồ Của Ngài Hoằng Nhất Đại Sư

Bộ tranh La Hán này do Ngài Hoằng Nhất đại sư vẽ, tự nhiên sinh động diệu kỳ thoát tục. Hoằng Nhất đại sư thế danh là Lý Thúc Đồng, người xứ Bình Hồ-Triết Giang-Trung Quốc.

Ngài được sinh ra ở Thiên Tân, là một nhà giáo dục nghệ thuật nổi tiếng của Trung Quốc, và là một bậc cao Tăng trong thời cận hiện đại. Hoằng Nhất đại sư tài hoa lỗi lạc từ thơ văn, hội họa, triện khắc, âm nhạc, hý kịch, văn học không môn nào là không tinh thông. Ngài còn là người tiên phong trong công cuộc đổi mới hiện đại trên nghệ đàn Trung Quốc.

Ngài là người truyền bá âm nhạc phương tây vào Trung Quốc và cũng là người đưa phong cách vẽ tả thực về thân thể vào hội họa Trung Quốc, được tất cả văn nhân nổi tiếng đương thời kính trọng, tuổi thanh xuân của đại sư sống trong sự thành công hạnh phúc. Vào năm 1918 Ngài từ bỏ hồng trần vào chùa Hổ Bào ở Hàng Châu xuất gia đầu Phật. Với thể ngộ cuộc đời vô thường huyễn mộng, Ngài quyết tâm tu hành sống hạnh thanh tịnh ly dục, khắc khổ chuyên tâm nghiên cứu Phật học, Ngài chuyên trì luật, giảng dạy và chú thích Luật Tạng, được xưng tụng là tổ thứ 11 của Luật tông Bắc truyền.

Cuộc đời của Ngài như một truyền thuyết rất nhiều truyền kỳ. Ngài Thái Hư đại sư có bài kệ tặng Ngài rằng: Dĩ giáo ấn tâm, dĩ Luật nghiêm thân, nội ngoại thanh tịnh, bồ đề chi nhơn. Tạm dịch: Lấy giáo lý để ấn chứng tâm, lấy giới luật để tự nghiêm thân, trong ngoài đều thanh tịnh là nhơn đắc Bồ đề.

 1803 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top