A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 12:30 Thứ sáu 13/04/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh

Biên tập: Thích Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh:

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Vạn Ức Tử Kim Thân Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Nam Mô Vô Biên Quang Xí Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật5241 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top