Cập nhật ngày: 21:47 Chủ nhật 19/02/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao! Cho nên hơn 2500 năm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng xuất gia, tại gia đệ tử của Phật, từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, các nước Phật giáo trên thế giới cho đến Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người tạo lập hình tượng chư Phật, Bồ Tát để chiêm ngưỡng, lễ lạy, cúng dường.


3229 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:16 Thứ sáu 30/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Hằng năm những người con Phật khắp nơi trên thế giới đều làm lễ cúng vía đứcBồ tát Quán Thế Âm thật trang nghiêm vào các ngày.


5302 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:03 Thứ tư 07/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Trong nhà Phật, việc siêu độ vô cùng phổ biến. Có thể nói thời đại này, vong nhân là đối tượng chủ yếu của Phật sự. Trước đây Phật giáo dạy người sống, Phật giáo ngày nay lại độ cho người chết


5944 Lượt xem

Cập nhật ngày: 19:00 Thứ bảy 29/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Như đã trình bày, sự phân loại thể tài trong kinh tạng Phật giáo chỉ là sự khái quát về mặt hình thức và luôn luôn mang tính ước lệ. Bởi lẽ, mỗi một thể tài khác nhau lại có những hình thức trình bày giống nhau và được sử dụng nhiều loại hình ngôn ngữ giống nhau. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là sự phân loại ngôn ngữ như được trình bày trong các thể tài kinh tạng.


2174 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:46 Thứ bảy 29/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Một trong những loại hình ngôn ngữ khó hiểu và uyên áo nhất trong kho tàng văn, triết học Phật giáo là ngôn ngữ kinh điển (canonical languages). Theo truyền thống, tất cả giáo pháp do Đức Phật truyền dạy cho hàng đệ tử của Ngài đều được gọi là kinh (sùtra) hay kinh điển nói chung.


1872 Lượt xem


Back to top