Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
:: Chùa Minh Thành :: - Lễ Hội - Nghi Thức Giao Thừa - Thích Lệ Trang
A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 13:17 Thứ hai 07/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Nghi Thức Giao Thừa (chuaminhthanh.com)

TT.Thích Lệ Trang

- Khai chung bảng

- Nghinh thiên tiếp giá

- Chuông trống Bát Nhã

- Tán Bảo Đảnh:

Lò báu đốt danh hương

Tỏa khắp mười phương

Lòng thành phụng hiến đấng Pháp Vương

Kính vì Việt Nam chúc Thánh thọ

Vận nước miên trường (lâu dài)

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần)

- Tụng: Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (chú Nại Mo)

An nại ma ba cát ngỏa đế…

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

- Chủ lễ xướng:

Thích Ca Như Lai

Dược Sư Như Lai

Từ Thị Như Lai

- Đại chúng hòa:

Chứng minh công đức (sau mỗi danh hiệu)

- Chủ lễ quỳ chúc:

Bậc Đại Giác viên mãn

Xuất hiện nơi cõi Ta Bà

Tấm lòng ôm trọn cả thái hư

Trí giác soi cùng Đại Thiên thế giới

Xin rũ lòng từ xót thương minh chứng.

Thê Tôn dung mạo như vầng nguyệt

Lại như mặt nhật phóng quang minh

Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương

Hỷ xả từ bi đều thấm nhuận

Thế Tôn đức tướng vô tận không thể tán dương.

Duyên nay có nước Việt Nam TP………… Quận…………Phường…………

Chúng con ở Đạo Tràng……………(tên chùa)

Nhân buổi giao thừa xuân Tân Mão

Tập hợp bốn chúng

Đi lên bảo điện

Thiền tọa công phu

Phúng tụng kinh văn

Xưng dương hạnh đức của Phật

Trì niệm hồng danh

Xin nguyện chúc lên:

Nguyện chúc đạo Phật sáng thêm

Pháp môn ngày càng tỏ rạng

Gió hòa mưa thuận

Đất nước bình an

Khắp nơi thành thị, nông thôn

Mọi giới biết noi theo đường tu tập

Thiên nhiên được bảo vệ an lành

Xả hội hưởng tự do bình đẳng.

Lại nguyện:

Xin thổi ngọn gió thanh lương vào thê gian nóng bức

Đem mặt trời trí tuệ rạng rỡ về ngự giữa không gian âm u

Khắp nơi đạo giải thoát được tuyên dương

Mưa pháp thấm nhuần

Chúng sinh đều lợi lạc

Hiện tiền đại chúng

Tu tập tinh chuyên

Biết thương yêu nhau như ruột thịt

Chuyển hóa nội tâm

Trang nghiệm tịnh độ

Nguyện noi gương Phổ Hiền và Quán Tự Tại

Cùng các bật Bồ Tát Ma Ha Tát

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật

- Tụng:

Trầm hương xông ngát điện

Sen nở Phật hiện thân

Pháp giới thành thanh tịnh

Chúng sanh lắng nghiệp trần.

Đệ tử đem tâm thành

Hướng về ngôi Tam Bảo

Phật là Thầy chỉ đạo

Bậc tĩnh thức vẹn toàn

Các tướng tốt đoan trang

Trí và Bi viên mãn.

Pháp là con đường sáng

Dẫn người thoát cõi mê

Đưa chúng con trở về

Sống cuộc đời tỉnh thức.

Tăng là đoàn thể đẹp

Cùng đi trên đường vui

Tu tập hạnh giải thoát

Làm an lạc cuộc đời.

Đệ tử nương Tam Bảo

Trên con đường học đạo

Biết Tam Bảo tự tâm

Nên nguyện xin chuyên cần

Làm sáng sạch trong lòng

Ba viên ngọc cao quý.

Nguyện quán theo hơi thở

Miệng nở nụ cười tươi

Nguyện học nhìn cuộc đời

Bằng con mắt quán chiếu.

Con nguyện xin tìm hiểu

Nỗi khổ của muôn loài

Tu tập lòng từ bi

Thực hành hạnh hỷ xả

Sáng cho người thêm vui

Chiều giúp người bớt khổ

Đệ tử nguyện

Sống cuộc đời thiểu dục

Sống lành mạnh an hòa

Cho thân thể kiện khương

Nguyện rủ bỏ âu lo

Học tha thứ bao dung

Cho tâm tư nhẹ nhõm

Đệ tử nguyện

Xin đền báo ân sâu

Ơn cha mẹ ơn thầy

Ơn chúng sanh bè bạn

Nguyện tu học tinh chuyên

Cho cây lòng bi trí

Ra hoa và kết trái

Mong cho một ngày kia

Có khả năng cứu độ

Đem muôn loài chúng sanh

Vượt ra ngoài cõi khổ.

Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng

Chứng minh và gia hộ

Cho đệ tử chúng con

Sớm viên thành đại nguyện.

- Tam tự quy y…………

- Khai thị (chúc tết đầu năm)

- Phát lộc.

Tài liệu tham khảo:

- Nghi chúc tán truyền thống

- Kinh Nhật Tụng Thiền Môn 2010

(*) Đây là nghi thức cho các chùa

Tại tư gia tùy nghi linh động có thể thay lời chúc tán bằng văn sớ giao thừa.

Bài viết liên quan
» Có Kiêng Có Nên - Thích Lệ Trang


9065 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top