A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 13:06 Chủ nhật 29/01/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Bài Sớ Cúng Dược Sư Cầu An

Ban Biên tập chuaminhthanh.com kính gửi đến chư Tôn Đức cùng quý Phật tử trong và ngoài nước bài sớ văn Dược Sư cầu an. Quý vị có thể in ra để đọc cúng nhân dịp năm mới tụng kinh Dược Sư cầu an. Kính chúc quý vị năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Phục Dĩ:

Điều phúc, thọ mọi người tiếp đón.

Chuyện tai ương, ai nấy mong qua.

Vì nghiệp duyên nên cầu nguyện Đại Tướng Dược Xoa.

Muốn an lạc phải đảo kỳ Đông Phương Giáo Chủ.

Duyên nay có tại nước Việt Nam……………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………...................

Chúng con chí kính đan thành, sám hối tụng kinh, nguyện Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cùng chư vị Bồ tát, chư Thánh Hiền chúng hộ trì cho:.............................................................................

………………………………………………………………………................................................................................

Được thân tâm an lạc, gia đình hưởng chữ yên vui.

Trăm bệnh kíp tiêu trừ, nghìn phiền mau tuyết giải.

Thiết nghĩ:

Chúng con mang thân tứ đại, rước lấy tam tai.

Hoặc uống ăn không giữ mực điều hòa, để tạng phủ hóa ra bất phục.

Hoặc nắng gió coi thường nên cảm mạo, khiến bốn đại khó chuyện vận hành.

Đây ngũ phong tướng hiện khổ đôi phen.

Nọ cửu hoạnh đáo lâm sầu khắp ngã.

Lòng chỉ mong mọi ách nạn băng tiêu.

Trí những ước các duyên lành nhóm họp.

Nên hôm nay:

Ngày lành tháng tốt, sửa lễ cúng dường, thiết lập y Kinh.

Ngoài treo năm sắc tràng phan.

Trong bày thất Tôn Thánh tượng.

Đèn tuệ đăng bốn chín ngọn lung linh.

Hoa ưu bát bốn chín bông ngào ngạt.

Kinh khai nhứt hội, Đàn lập bảy khu.

Lại thỉnh chư Tăng chúng họp tại (chùa này)............................., phúng tụng Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức.

Nay có Sớ văn giải bày trước án:

Kính dâng:

Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật kim liên tọa hạ.

Nam Mô Đông Phương Hải Hội chư vị Bồ tát hồng liên tọa hạ.

Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng vị tiền gia hộ.

Ngưỡng mong:

Trượng chú lực cho báo thân mạnh khỏe.

Nhờ kinh văn cả quyến thuộc khoan hòa.

Bọn ác ma theo tiếng mõ quy y.

Mọi tà chướng nghe tiếng chuông các tán.

Khắp thế giới hòa bình an lạc, hành đạo từ bi.

Trong quốc gia hưng vượng phú cường, phát tâm dũng lực.

Lại nguyện:

Người hiện sống gội ân quang khang thái.

Khách mãn phần nhờ hiệu lực siêu sinh.

Tâm hương khẩn nguyện chư Phật chứng minh.

Bày tỏ lòng thành, sớ văn đại tấu.

Sớ tuyên tại …………………………………....................... ngày ……………tháng……………năm……………..

Đệ tử chúng con chí thành dâng sớ.6890 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top