Cập nhật ngày: 12:39 Thứ bảy 12/06/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Văn hóa, phong tục, tập quán, thể chế xã hội..., tất cả đều biến đổi với thời gian. Theo dòng biến động và đổi thay của lịch sử, nhiều tôn giáo trở nên lỗi thời và một số quan niệm về đạo đức cũng thay đổi hoặc không còn giữ được giá trị như trước nữa. Tuy nhiên dường như vẫn có một thứ gì đó còn dai dẳng và không biến đổi, phải chăng đấy là cái "bản năng" của con người ?


2970 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:32 Thứ ba 08/06/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tìm hiểu về quá khứ lịch sử dân tộc, tức là chúng ta đã tìm về cội nguồn tổ tiên dân tộc ta, đây cũng là nếp sống truyền thống của dân tộc chính là “Uống Nước Nhớ Nguồn”. Đây cũng chính là dịp để chúng ta nhìn lại công sức của tổ tiên đã dày công đấu tranh để giành lấy độc lập chủ quyền, xây dựng nền văn hiến Quốc Gia.


3392 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:48 Thứ năm 03/06/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Đề tài hội nhập văn hóa như một quy luật sống còn của lịch sử dân tộc được chúng tôi đeo đuổi từ thập kỷ 80 thế kỷ XX đến nay, dưới nhiều khía cạnh, trong nhiều bài viết từng công bố đây đó.


2198 Lượt xem


Back to top