Nghệ Thuật
Sắp xếp theo: 


(Điêu Khắc) Nghệ Thuật Điêu Khắc Phù Điêu - Phật Giáo Nhật Bản

Cập nhật lúc: 07:21 Thứ hai 11/06/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Phật Giáo truyền vào Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 6, do các vị truyền giáo đại sư người Hàn Quốc và sau đó là các vị Tăng Trung Quốc, cho nên nghệ thuật điếu khắc, hội họa và kiến trúc của Phật Giáo Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Phật Giáo của hai nước này, nhất là văn hóa Phật Giáo Bắc Truyền Trung Quốc đời nhà Đường


(Kiến Trúc) Chùa Phụng Quốc Ngôi Quốc Tự Của Hoàng Gia Nhà Đại Liêu

Cập nhật lúc: 21:40 Thứ bảy 09/06/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chùa Phụng Quốc tọa lạc tại nội thành huyện Nghi Huyện, thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc, trong dân gian thường gọi là chùa Đại Phật, chùa được xây dựng vào năm 1020 niên hiệu Khai Thái thứ 9 đời nhà Liêu, do nhà vua Da Luật Long Tự, một vị vua tự coi mình là Đức Phật Thích Ca chuyển thế, nên phát tâm xây dựng ngôi quốc tự Phụng Quốc để báo đáp thâm ân của mẹ là Thái Hậu Tiêu Xước.


(Nghệ Thuật) Lược Ý Vũ Đạo Trong Nghi Thức Pháp Hội Truyền Thống Phật Giáo Bắc Truyền

Cập nhật lúc: 21:22 Thứ bảy 09/06/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Phật Giáo dùng vũ đạo biểu đạt tâm thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo. Phật Giáo dùng vũ đạo để cổ vũ tinh thần, tán thán công đức của chư Phật, Bồ Tát, thậm chí đến cả chúng sanh làm sao cho họ cảm động phát tâm kính tin Tam Bảo tu hành giải thoát. Đạo Phật dùng vũ đạo để cảm ân, tán thán công đức của chư Phật, thâm ý vi diệu của Pháp Bảo, thanh tịnh hòa hợp của Tăng Già.


(Nghệ Thuật) Minh Thành Phạm Sát_Sắc Hạ Tây Nguyên (phần 2)

Cập nhật lúc: 18:40 Thứ năm 17/05/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Minh Thành Phạm Sát Sắc Hạ Tây Nguyên:


(Nghệ Thuật) Minh Thành Phạm Sát-Sắc Hạ Tây Nguyên (phần 1)

Cập nhật lúc: 15:20 Thứ năm 17/05/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Minh Thành Phạm Sát Sắc Hạ Tây Nguyên:


(Kiến Trúc) Hình ảnh: Đại Thánh Viên Thông Phổ Độ Bảo Tháp Phụng Thờ Xá Lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật

Cập nhật lúc: 22:45 Thứ sáu 04/05/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Hình ảnh: “Đại Thánh Viên Thông Phổ Độ Bảo Tháp” Phụng Thờ Xá Lợi của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.


(Hội Họa) Hình Ảnh: Đức Thế Tôn và Bát Tướng Thành Đạo

Cập nhật lúc: 23:32 Thứ ba 24/04/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Nhân Tiết Khánh Đản Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Lịch 2556; ban biên tập kính giới thiệu bộ tranh Hàn Quốc vẽ về tám tướng thành đạo của Đức Phật.


(Hội Họa) Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh

Cập nhật lúc: 12:26 Thứ sáu 13/04/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Diệu Tướng Trang Nghiêm Tây Phương Tam Thánh


(Danh Lam) Luật Tông Đệ Nhất Danh Sơn - Chùa Long Xương Bảo Hoa Sơn

Cập nhật lúc: 09:25 Thứ năm 29/03/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Giới Đài chùa Long Xương là một trong những tiêu chí tiêu biểu nhất của chùa Luật Tông, theo quy định của nhà nước phong kiến Trung Quốc chỉ có những chùa được cho phép mở đàn truyền giới mới được phép xây Giới Đài.


(Danh Lam) Triều Bái Thiên Đài Sơn Quốc Thanh Tự Đạo Tràng Của Ngài Trí Giả Đại Sư

Cập nhật lúc: 21:43 Chủ nhật 25/03/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Chùa Quốc Thanh được khai sơn vào niên hiệu Khai Hoàng thứ 18 (598) đời Vua Văn Đế nhà Tùy, chùa được dựng theo họa đồ của Ngài Trí Giả Đại Sư để lại. Trí Giả Đại Sư sau khi thành lập Thiên Đài Tông

Trước  1 2 [3] 4 5 ... 14   Kế tiếpBack to top