Cập nhật ngày: 22:25 Thứ sáu 17/02/2012 - Đăng bởi: Thích Minh Hoàng

Theo quan niệm của truyền thống nghệ thuật tạo tượng của Đại Thừa Phật Giáo Bắc Truyền, râu chữ bát được tượng trưng cho Bát thập chủng hảo (80 vẻ đẹp)


7307 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:18 Chủ nhật 06/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ý thức về dòng họ là nét văn hóa tiêu biểu của người phương Đông, ở phương Đông khi nhắc đến một nhân vật, một vĩ nhân hay một người bình thường điều đầu tiên mọi người hỏi đến là tên gì họ gì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, khi ứng thân trên cuộc đời này Ngài cũng là con cháu thuộc dòng họ Thích Ca ở Ấn Độ.


2644 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:58 Chủ nhật 06/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Xuân là tương lai, Xuân đem đến cho nhân gian bao điều hy vọng, Xuân đem đến cho cuộc đời những ước nguyện ngày sau, Xuân là hoa, là nắng hồng ấm áp, là nụ cười, là sức sống mới vươn lên,


3125 Lượt xem

Cập nhật ngày: 14:05 Chủ nhật 06/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Truyền thống thắp hương cúng Phật trong Phật Giáo có từ thuở Đức Phật còn tại thế, trong Kinh Trường A Hàm quyển thứ hai Kinh Du Hành chép: “Đệ tử của Phật vì Đức Thế Tôn cất Tịnh Xá to lớn, chỉnh lý sửa sang quét dọn lại sân vườn, đốt hương cúng dường.”


3536 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:56 Thứ tư 14/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Việc phát kiến thạch động Đôn Hoàng là một sự kiện làm chấn động giới học giả trên toàn thế giới. Những tài liệu phát hiện ở Đôn Hoàng bao gồm rất nhiều thể loại: kinh Phật, biến văn, thi kệ, ngữ lục cùng rất nhiều tài liệu khác.


2238 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:08 Thứ ba 25/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Phật giáo là một trong ba tôn giáo lớn tồn tại và có ảnh hưởng đối với thế giới. Ðặc biệt Phật giáo có lịch sử lâu đời nhất, tính đến ngày 8/4 Công nguyên năm 2000, vừa đúng sinh nhật 2544 tuổi của Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni.


1910 Lượt xem

Cập nhật ngày: 07:26 Thứ ba 25/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Ngay ở trong kinh này đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể lại cho các tỷ kheo về thân thế, chí nguyện xuất gia, phương pháp tu tập, thành đạo và giáo hóa chúng sanh của chư Phật quá khứ.


1851 Lượt xem


Back to top