Nghi Lễ
Sắp xếp theo: 


(Đàn Tràng) Hình ảnh: Pháp Hội Trung Nguyên Phổ Độ Chẩn Tế Cô Hồn Chùa Phương Quảng Muenster CHLB Đức 3

Cập nhật lúc: 18:40 Thứ năm 09/10/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 12 tháng 9 năm Giáp Ngọ (04/10/2014) Đại Đức trụ trì cùng thập phương tín chúng Phật tử chùa Phương Quảng TP.Muenster CHLB Đức đã cung thiết đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Mãn và Ban kinh sư quang lâm trai đàn, đăng đàn chẩn tế phổ thí thập loại cô hồn:


(Đàn Tràng) Hình ảnh: Pháp Hội Trung Nguyên Phổ Độ Chẩn Tế Cô Hồn Chùa Phương Quảng Muenster CHLB Đức 2

Cập nhật lúc: 16:07 Thứ năm 09/10/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 12 tháng 9 năm Giáp Ngọ (04/10/2014) Đại Đức trụ trì cùng thập phương tín chúng Phật tử chùa Phương Quảng TP.Muenster CHLB Đức đã cung thiết đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Mãn và Ban kinh sư quang lâm trai đàn, đăng đàn chẩn tế phổ thí thập loại cô hồn:


(Đàn Tràng) Hình ảnh: Pháp Hội Trung Nguyên Phổ Độ Chẩn Tế Cô Hồn Chùa Phương Quảng Muenster CHLB Đức

Cập nhật lúc: 15:42 Thứ hai 06/10/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 12 tháng 9 năm Giáp Ngọ (04/10/2014) Đại Đức trụ trì cùng thập phương tín chúng Phật tử chùa Phương Quảng TP.Muenster CHLB Đức đã cung thiết đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Mãn và Ban kinh sư quang lâm trai đàn, Đăng đàn chẩn tế phổ thí thập loại cô hồn:


(Đàn Tràng) Hình Ảnh: Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Phổ Thí Thập Loại Cô Hồn. P2

Cập nhật lúc: 10:58 Thứ hai 18/08/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Hình Ảnh: Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Phổ Thí Thập Loại Cô Hồn. P2


(Đàn Tràng) Hình Ảnh: Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Phổ Thí Thập Loại Cô Hồn. P1

Cập nhật lúc: 09:19 Thứ hai 18/08/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Pháp Hội Thí Vô Giá có nguồn gốc từ Ấn Độ gọi là “Vô Giá Đại Hội” còn gọi là “Ngũ Niên Nhất Hội”, “Ngũ Niên Công Đức Hội”, “Ngũ Tuế Hội”. Pháp hội xưng là “Vô Giá” là vì trong Pháp hội này, lòng từ bi hỷ xã, khoan dung bố thí được thể hiện rốt ráo cho nên không có chổ để so lường nữa nên gọi là “Vô Giá”. Ở Pháp hội này tất cả mọi người đều được quyền tham gia, không phân quí tiện, hiền ngu, đạo tục và bình đẳng tham dự, thọ sự cúng dường tài thí bình đẳng như nhau và pháp thí cũng như thế.


(Đàn Tràng) Hình Ảnh: Pháp Hội Cầu An Xuân Giáp Ngọ Chùa Long Bửu

Cập nhật lúc: 09:51 Chủ nhật 09/02/2014 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tối ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, theo truyền thống hàng năm chư Tăng và thập phương tín chúng Phật tử thành kính trang nghiêm kiến đàn phụng Phật, khai pháp hội thọ trì Kinh Dược Sư cầu an đầu năm.


(Đàn Tràng) Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu - Thượng Tọa Thích Lệ Trang

Cập nhật lúc: 11:51 Chủ nhật 03/03/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tu tập theo kinh Dược Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng Đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên uống thuốc (Dược Sư) để đào thải các chất phàm phu hắc ám ở trong mỗi chúng ta, và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái tăm tối, thì càng tăng ánh sáng lưu ly tươi đẹp.


(Đàn Tràng) Hình Ảnh: Khai Đàn Dược Sư Kỳ An tại Chùa Long Bửu

Cập nhật lúc: 00:00 Thứ ba 19/02/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập Kính giới thiệu những hình ảnh Đàn Tràng Dược Sư tại chùa Long Bửu:


(Đàn Tràng) Hình Ảnh: Chùa Long Bửu Thiết Đàn Dược Sư

Cập nhật lúc: 22:16 Chủ nhật 17/02/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh thiết đàn Dược Sư Kỳ An tại chùa Long bửu:


(Lễ Hội) Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo Bắc Truyền

Cập nhật lúc: 20:52 Thứ ba 18/12/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Trong quan niệm truyền thống của Phật Giáo Bắc Truyền, Đăng là tượng trưng cho trí tuệ, với ý nghĩa là chân lý của Đức Phật như ngọn minh đăng chiếu sáng và dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi u minh phiền não đi đến an lạc Niết Bàn, giải thoát, vì vậy nên Đức Phật thường dạy: “này các con hãy tự mình thắp đuốt lên mà đi” cho nên nghi thức đốt đèn cúng Phật là hàm ý nương vào trí tuệ của Phật để rọi chiếu vô minh ám chướng của chính mình, diệt trừ phiền não chiếu phá ngã chấp giải thoát an lạc.

  [1] 2 3 4 5 6   Kế tiếpBack to top