Cập nhật ngày: 17:28 Thứ bảy 07/12/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Cả đời hành đạo tiếp Tăng độ chúng, điều mà Thầy Tôi luôn dạy chúng tôi là phải tu hành, lập công bồi đức cố gắng nổ lực tu học Phật Pháp và làm thế nào để trở thành con người có ích cho Phật Pháp và xã hội


2223 Lượt xem

Cập nhật ngày: 05:32 Thứ ba 23/04/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Với Ngài hình như không có kẻ thù, ai cũng là bạn, giúp được thì giúp không phân biệt bên này bên kia, rất nhiều người đã thoát chết đoàn tụ với gia đình nhờ sự chở che bảo bọc của Ngài.


1820 Lượt xem

Cập nhật ngày: 06:48 Thứ năm 06/10/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Hòa thượng pháp danh Thị An, pháp tự Hành Trụ, pháp hiệu Phước Bình, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh (1) đời thứ 42.


2443 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:51 Thứ hai 11/04/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Các Tăng Ni, phật tử thường gọi là chú Nguyên vì chú tên Lê Nhựt Nguyên, quy y với Bổn sư thượng Thiện hạ Hoà và Ngài cho Pháp danh là Thích Minh Phát, pháp hiệu Nguyên Đức.


6007 Lượt xem

Cập nhật ngày: 06:59 Thứ bảy 19/03/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc Việt gần 2000 năm. Trong suốt thời gian đó, dù ở thời điểm nào khi đất nước cần, thì Phật giáo, mà cụ thể là các tăng ni đều sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân.


1544 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:41 Thứ năm 17/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Hoà Thượng Huý thượng Nhật hạ Định tự Thiện Tường hiệu Thích Giác Đạo Đời thứ 41 dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ, thế tánh Trần danh Giới, Xuất thế năm Bính Thìn ( 1916) tại thôn An Điền Bắc, xã Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Pleiku (nay là tỉnh Gia Lai)
Bài viết liên quan
» Thầy Tôi - Thích Tâm Mãn


3541 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:25 Thứ ba 07/12/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Dương Châu là cố hương của Đại sư Giám Chân. Công Nguyên năm 742, Nhật Bản sai Đường Sứ đến Dương Châu mời Đại sư Giám Chân đến Nhật Bản hoằng pháp, Đại sư Giám Chân trải qua 12 năm gian khổ, 6 lần đến Đông Kinh, cuối cùng cũng được thành công.


2027 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:53 Thứ ba 07/12/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Trần Nhân Tông một tính cách lớn, một tâm hồn lớn đối với dân tộc Việt Nam, thế nhưng với Ngài đó chỉ là một góc đời rất nhỏ quanh quẩn chốn triều ca. Có gì vui. Ở nơi con người ấy, chí xuất trần cao gấp vạn bội và con đường hướng thượng vẫn là quay gót trở về với chính mình.


1661 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:54 Thứ năm 26/08/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Thiền sư Vạn Hạnh sinh ra và khẳng định vai trò lịch sử của mình trong buổi đầu xây dựng một nhà nước thật sự tự chủ, tự quyết. Khi ấy, làm nền tảng tư tưởng cho chính thể và cho xã hội thuộc về cả tam giáo, nhưng có phần nghiêng về Phật giáo.


1392 Lượt xem


Back to top