Cập nhật ngày: 07:37 Thứ hai 19/12/2011 - Đăng bởi: Thích Minh Hoàng

Pháp Bị là Pháp vật trang nghiêm đàn tràng của Phật Giáo Bắc Truyền, nói lên diệu ý nhân trung sư tử có thể hàng phục thiên nhân quỷ thần, chúng ma của Phật, ngồi lên tòa sư tử hàm chứa ý nghĩa đệ tử của Phật đắc vô sở úy, ngồi trên tòa này diễn dương Tam thừa Thánh giáo, gieo nhân đắc vô lượng vô số công đức vi diệu thành tựu Phật quả.


9946 Lượt xem

Cập nhật ngày: 07:49 Thứ bảy 17/12/2011 - Đăng bởi: Thích Minh Hoàng

Hình dáng hiện nay của Thủ lư theo sách Duyệt Độc Toàn Văn chép: "Lư hương được cầm trên tay gọi là Thủ lư hay là Bỉnh hương lư, thường có hình dáng như hoa sen hoặc là hình sư tử tọa chấn và hình đuôi chim hạc... thường được làm bằng đồng, gỗ có khi được làm bằng vàng, bạc hoặc đồng thau mạ vàng..".


8239 Lượt xem

Cập nhật ngày: 07:32 Thứ sáu 09/09/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Lư Hương vật phẩm tượng trưng cho lòng thành kính của Tín chúng Phật Giáo Bắc Truyền, dâng lên cúng dường Tam Bảo, là vật thể hiện tinh thần, tính cách thanh tịnh trang nghiêm của cuộc sống Tăng già Phật Giáo Bắc Truyền.


8737 Lượt xem

Cập nhật ngày: 17:15 Thứ hai 19/07/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chuổi dùng làm vật trang sức xuất hiện rất sớm trong lịch sử văn minh của nhân loại là vật tượng trưng cho sự quí phái, dùng làm trang sức cho vua chúa và các bậc quyền quí ngày xưa.


39945 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:51 Thứ tư 02/06/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Đây là một danh từ rất phổ thông trong chốn thiền môn. Pháp khí là những đồ dùng trong chùa nhưng đúng với Phật Pháp như chuông mõ, khánh, tang đẩu, linh, chung cổ, v.v...


8064 Lượt xem


Back to top