Cập nhật ngày: 21:18 Thứ bảy 24/07/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tăng Già Đạo Phật với “Tam Y Nhất Bát” hoằng hóa muôn phương, từ hơn 2000 năm trước cho đến ngày nay không nơi nào trên thế giới mà không có dấu vết hoằng pháp của Tăng già.


5850 Lượt xem

Cập nhật ngày: 15:40 Thứ hai 12/07/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

“Đầu đội trời, chân đạp đất” là quan niệm truyền thống về hình dáng của Tăng già Phật Giáo, vấn đề chư Tăng Phật Giáo Bắc truyền có đội mão, có chổ không thông với quan niệm trên.


7984 Lượt xem

Cập nhật ngày: 15:01 Thứ tư 07/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Không khí trang nghiêm của những đạo tràng với những chiếc y màu vàng hoại sắc và những chiếc áo tràng màu lam dịu luôn luôn là những hình ảnh đẹp.


4601 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:54 Thứ ba 06/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Phật giáo được truyền vào Việt Nam bằng hai con đường là từ Ấn Độ và từ Trung Quốc truyền sang.


7959 Lượt xem

Cập nhật ngày: 15:22 Thứ tư 23/06/2010 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Thái tử Tất-Đạt-Đa lìa bỏ cung vàng điện ngọc địa vị chức quyền, vợ đẹp con xinh, nhung gấm lụa là, nơi sông A-Nô-Ma cắt tóc đắp y xuất gia làm Sa môn, nguyện lực xuất trần thượng sĩ của Ngài được thể hiện bằng tấm áo Ca Sa, chiếc áo trãi qua hơn 2500 năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị, chiếc áo có lịch sử được sử dụng lâu dài nhất trong lịch sử nhân loại đó là áo Ca Sa của Phật Giáo.


5229 Lượt xem


Back to top