Cập nhật ngày: 15:23 Thứ năm 02/08/2012 - Đăng bởi: MinhHoang

Nếu nghiệp lực của bạn mạnh mẽ, niềm tin của bạn kiên cố thì bạn có thể vãng sanh ở một cõi Phật. Thế giới này bị hoại diệt, không có nghĩa là bước đường cùng. Đó cũng là điểm rất không giống với ngày tận thế của Cơ Đốc Giáo.


1464 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:59 Chủ nhật 29/07/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

"Nhất tâm bất loạn" là thuộc về một pháp môn của tu định, lại gọi là "niệm Phật tam muội" hoặc gọi là bát châu tam muội hoặc là nhất hạnh tam muội.


2245 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:48 Thứ bảy 03/03/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Mở đầu, chúng tôi xin dẫn đại ý ba câu kinh Pháp cú sau đây, vừa như lời cầu chúc đầu năm chúng tôi gởi đến quý Phật tử


1315 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:06 Thứ bảy 25/02/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Trong các thời khóa tụng niệm hằng ngày, chúng ta thường nghe lời cầu nguyện rằng: “…tâm Bồ đề kiên cố…” Vậy, tâm Bồ đề là gì và nó quan trọng như thế nào trong cuộc hành trình tu tập cũng như cho cuộc sống hiện tại của chúng ta?


1716 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:21 Chủ nhật 01/01/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Ðức Thích Ca Mâu Ni đã vì một đại nguyện lớn lao, một lòng từ vô hạn mà khước từ mọi hạnh phúc, quyền uy, tiện nghi vật chất để cầu đạo giải thoát. Và cũng với đại tâm đại nguyện ấy, sau khi chứng được đạo quả Vô thượng Bồ đề, Ngài đã dâng hết thời gian cho công cuộc hoằng hóa độ sanh.


1807 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:13 Chủ nhật 01/01/2012 - Đăng bởi: Minh Thông

Một tôn giáo, không luận là cao siêu hay thâm thúy đến đâu, cũng vẫn là sản phẩm của xã hội. Là sản phẩm của xã hội, tất nhiên tôn giáo ảnh hưởng đến xã hội và đồng thời chịu ảnh hưởng ngược lại. Ðó là điều không thể tránh khỏi.


1728 Lượt xem

Cập nhật ngày: 15:36 Chủ nhật 01/01/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Phật Giáo Đại thừa thấy Phật bằng niềm tin. Niềm tin là căn lành. Kế đến thấy Phật bằng trực giác và cuối cùng thấy Phật bằng trí tuệ là thành đạo. Không có niềm tin không thấy đạo được


1743 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:38 Thứ sáu 23/12/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Cho nên, nếu đối cả hai không có tổn hại mà còn có ích thì cần phải tiếp nhận; nếu đối với người có ích, còn mình vô ích, thì có thể xem xét để chấp nhận; còn đối với cả hai chẳng những vô ích mà còn có hại, thì phải tìm cách tránh đi, hay chuyển biến.


2041 Lượt xem

Cập nhật ngày: 13:56 Thứ ba 27/09/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Do vì người ta nói chung tài lực, vật lực, thể lực, trí lực và thời gian đều có hạn, cho nên nếu rộng gieo duyên lành một cách mù quáng, vô nguyên tắc thì không những không có hiệu quả, mà còn rước lấy sự phiền toái vô vị.


2984 Lượt xem

Cập nhật ngày: 11:37 Thứ hai 19/09/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Các Thầy giữ ngôi chùa vật chất mà rời tâm từ bi của Phật là đã ra khỏi sự an ổn của Phật Pháp và rơi vào thế tục, bị hệ lụy bởi vật chất, thì không bao giờ thấy Phật.


3107 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top