Cập nhật ngày: 13:40 Chủ nhật 17/07/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Phóng sanh là cứu mạng của những chúng sanh đang lâm vào cảnh nguy hiểm, bị bắt, bị giam cầm trong lồng, chuồng, sắp bị đem giết, làm thịt.


2005 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:20 Thứ hai 11/07/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Phật giáo và các tôn giáo khác đều khuyến khích con người làm các việc lành, tránh xa những điều xấu ác, xây dựng đời sống đạo đức, biết yêu thương và phát triển các giá trị nhân phẩm cho chính tự thân và tha nhân, cho gia đình và xã hội.


1178 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:16 Thứ tư 29/06/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Lễ lạy, tham bái, chiêm lễ các thánh tích của các bậc Tiên Thánh là một tập tục truyền thống lâu đời của một trong những nghi thức hành trì trong Phật Giáo, có nguồn gốc từ Ấn Độ.


2287 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:46 Thứ bảy 04/06/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

An Cư: Tiếng Phạn gọi là Vayiska, dịch là mùa mưa, an cư trong mùa mưa, mùa mưa ở một chổ, đây là một tập tục tu hành theo truyền thống của đạo Bà La Môn, và cũng là nếp tu hành của hầu hết các tu sĩ


2198 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:45 Thứ ba 31/05/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Với công hạnh cao cả ấy trong Phật Giáo có những danh xưng tôn kính tương ưng với hạnh nguyện lợi sanh của chư Phật, Bồ tát, A La hán, cũng như các bậc xuất thế tục gia.


1518 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:57 Thứ năm 24/03/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Mang nghiệp vãng sinh là quan điểm của người tu pháp môn Tịnh độ, nhưng không thấy có danh từ này trong các kinh điển về Tịnh độ.


1355 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:48 Thứ năm 24/03/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Thông thường cho rằng, muốn hiểu được nhân quả trong ba đời thì phải có túc mạng thông để biết các sự vật thuộc đời quá khứ, phải có thiên nhãn thông để biết các chuyện vị lai. Đó là một quan điểm hình như đúng mà thực ra là sai.


1556 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:18 Thứ bảy 19/03/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Câu này hỏi khá hàm hồ, dễ gây lẫn lộn. Trước hết chúng ta khẳng định câu nói của Khổng Tử "Dân có thể khiến họ làm theo, chẳng thể khiến họ hiểu biết" (dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi).


1553 Lượt xem

Cập nhật ngày: 10:13 Thứ bảy 19/03/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Đây là vấn đề tự hồ như đúng mà lại sau. Hai chữ "Hồng Trần" thực ra không phải là danh từ Phật học, mà xuất xứ từ kho từ vựng văn học Trung Quốc. Nó có ý nghĩa cảnh bụi đất tung bay hoặc là cảnh tượng sinh hoạt phồn hoa.


1275 Lượt xem

Cập nhật ngày: 09:53 Thứ bảy 19/03/2011 - Đăng bởi: Minh Thông

Nhiều người ngày nay đã hỏi, “Có phải sự tích tập nghiệp báo là nguyên nhân của những vấn đề như động đất, thí dụ trận động đất vừa tàn phá Haiti”?


1208 Lượt xem
« Trang trướcTrang tiếp theo »


Back to top