Phật sự

Cập nhật ngày: 03:10 Thứ năm 29/08/2013 - Đăng bởi: Minh Thông

Sáng ngày 19 tháng 7 năm Quý Tỵ, Ban tổ chức cùng môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm cử hành lễ tuần Bách Nhật báo tiến Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng chùa Long Bửu.
2550 Lượt xem

Cập nhật ngày: 18:16 Thứ hai 08/07/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 30 tháng 6 năm 2013, chùa Phương Quảng thành phố Münster CHLB Đức môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm cử hành lễ tuần chung thất báo tiến Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng chùa Long Bửu.
4448 Lượt xem

Cập nhật ngày: 14:04 Thứ bảy 06/07/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 28 tháng 5 năm Quý Tỵ, nhân tuần chung thất Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng chùa Long Bửu ban tổ chức và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Lệ Trang cùng ban kinh sư quang lâm đạo tràng đăng đàn chẩn tế phổ thí pháp giới tứ sanh thập loại cô hồn.


5545 Lượt xem

Cập nhật ngày: 13:34 Thứ bảy 06/07/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 28 tháng 5 năm Quý Tỵ, nhân tuần chung thất Cố Đại Lão Hòa Thượng Phương Trượng chùa Long Bửu ban tổ chức và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Lệ Trang cùng ban kinh sư quang lâm đạo tràng đăng đàn chẩn tế phổ thí pháp giới tứ sanh thập loại cô hồn.


5152 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:47 Thứ năm 04/07/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Quang lâm chứng minh có Hòa Thượng Phương Trượng chùa Xá Lợi Q.3, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Giác Huệ Q.7, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Huê Nghiêm Q.2, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Khánh Anh Q.3, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Phật Bửu Q.3, Hòa Thượng Phương Trượng chùa Hưng Long Q.10 cùng chư Tôn đức các ban trị sự quận trong thành phố.


4691 Lượt xem

Cập nhật ngày: 14:28 Thứ năm 04/07/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh Lễ Bạhj Phật Khai Kinh Tuân Chung Thất Cố Hòa Thượng Phương Trượng chùa Long Bửu


4556 Lượt xem

Cập nhật ngày: 15:23 Thứ sáu 28/06/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng nay ngày 21 tháng 5 năm Quý Tỵ, Ban tổ chức cùng Hiếu đồ tứ chúng đệ tử đã thành kính cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm về bổn tự thiết trai cúng dường báo tiến Giác linh Hòa Thượng tôn Sư khai sơn phương trượng chùa Phước Duyên - Long Bửu.


3602 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:28 Thứ sáu 28/06/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tối ngày 20 tháng 5 năm Quý Tỵ (27/07/2013) tại chùa Long Bửu quận 4 Tp.HCM, Ban tổ chức và Môn đồ tứ chúng đã thành kính cử hành lễ bạch Phật khai kinh báo tiến giác linh Tôn sư thượng Từ hạ Hiệp, khai sơn phương trượng chùa Phước Duyên - Long Bửu quận 4.


2706 Lượt xem

Cập nhật ngày: 23:50 Thứ năm 30/05/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Giờ đây khi bóng dáng Thầy đã không còn trên cõi đời này nữa, chúng con lại ngậm ngùi mà quên mất bài học vô thường, để hai hàng lệ tuôn rơi. Khi phải xa Thầy mãi mãi. Chúng con tin rằng bằng công phu tu tập của Thầy, thì việc tự tại đối với sanh tử vô thường là lẽ đương nhiên. Thầy mãi mãi là niềm tin trong chúng con.
8230 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top