Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
:: Chùa Minh Thành :: - Phật sự - Văn Sớ Cúng Giao Thừa
Phật sự
A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 20:22 Thứ bảy 05/02/2011 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Văn Sớ Cúng Giao Thừa

Phục Dĩ: Tam dương khai thái, Ngũ phước lâm môn. Giờ giao thừa đảnh lễ đấng Từ Tôn, mùa Tuế đán đón mừng xuân – Khánh Triệu. Nước Bát đức thắm hoa lòng hàm tiếu, mây Tam đa vờn hương giới khai minh. Hướng tâm thành: lợi lạc chúng sanh; trình ý khẩn: quang huy quốc tộ.

Duyên nay có: Nước Việt Nam: .................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Chúng con: nhân buổi giao thừa năm mới, đảnh lễ đấng Từ Tôn, cúng dường chư Phật, Bồ tát, Thánh Hiền, Bản Thổ Tài Thần, Địa Thần, kim niên đương cai thái tuế chí đức tôn thần.

Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con: thân thể vinh an, gia đình hòa lạc; dân chúng đều hưởng chữ an vui, mọi người được triêm ân phước lợi.

Giờ đây: trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật.

Nam Mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam Mô Diệu Cát Tường Bồ tát.

Nam Mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ tát.

Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát.

Nam Mô Kim Niên Đương Cai Hành Khiển Sở Vương Chí Đức Tôn Thần. Hành Binh Hỏa Tinh Liễu Tào Chí Đức Tôn Thần.

Kính Nguyện: chư Phật nhủ từ bi vô lượng, ban ân lành khắp cõi nhân gian, Chúa Xuân đem phước lộc đề đa, tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ. Khiến mọi người ân triêm Pháp nhũ, giữ giới mà giác ngộ tâm vương, để chúng con tắm ánh xuân huy, niềm vui được tràn lan quốc thổ. Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ; Khắp mọi người: an lạc thọ khương. Chúng con tắm gội ánh đạo vàng; nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ. Khách thanh niên nhờ đức cả: cam lộ huân triêm cảnh vui tươi nhuần thấm, điều lợi lạc thực thi. Cùng sát cánh chen vai làm quang huy quốc tộ, quyết chung lòng góp sức mà phổ độ quần sanh. Nhân dân an lạc, thế giới thanh bình. Chúng con vô cùng cảm bội chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán - Giờ Giao Thừa - Xuân Nhâm Thìn

Đệ Tử chúng con chí thành dâng sớ.3718 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top