Hình Ảnh: Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Tại Chùa Đại Nam - Himeji - Nhật Bản
Đăng bởi: Minh Thông
Đăng ngày: 08:54 Thứ bảy 15/03/2014
Cập nhật ngày: 08:59 Thứ bảy 15/03/2014

Hình Ảnh: Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế Tại Chùa Đại Nam - Himeji - Nhật Bản

(chuaminhthanh.com) Nhật Bản: Chiều ngày mùng 9 thánh 2 năm Giáp Ngọ, Đại Đức Thích Nhuận Phổ trụ trì chùa Đại Nam cùng cộng động Phật tử tại Himeji Nhật Bản đã cung Thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Mãn và ban kinh sư đăng đàn Chẩn tế phổ thí thập loại cô hồn, siêu tiến chư hương linh tự nạn trong sóng thần Nhật Bản năm 2011. Ban biên tập giới thiệu hình ảnh lẽ Đăng đàn chẩn tế.