Cáo Bạch: Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu Tổ Đình Nguyên Thiều-Bình Định
Đăng bởi: Minh Hoàng
Đăng ngày: 19:31 Chủ nhật 01/05/2016
Cập nhật ngày: 19:31 Chủ nhật 01/05/2016

Cáo Bạch: Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu Tổ Đình Nguyên Thiều-Bình Định

CÁO BẠCH

Đức Tướng Cố Hòa Thượng thượng Quảng hạ Bửu tự Trí Biện hiệu Minh Trí

Cố Hòa Thượng Thích Quảng Bửu 73 năm trụ thế, 44 Giới lạp hiện hữu trên thế gian hoằng pháp lợi sanh. Vì niên cao lạp trưởng, sau một thời gian hiện tướng bệnh duyên, vào lúc 00 giờ 55 phút ngày 25 tháng 3 năm  Bính Thân (nhằm ngày 01/05/2016) Hòa Thượng xã mãn báo thân, an tường viên tịch tại: Tổ Đình Nguyên Thiều – Bình Định,

         Trụ thế: 73 năm

         Giới lạp: 44 năm

- Kim quan Cố Hòa Thượng được tôn trí tại  Tổ Đình Nguyên Thiều – Bình Định

- Lễ nhập quan lúc: 15 giờ ngày  25 tháng 3 năm Bính Thân (01/05/2016 ).

- Lễ Phụng tống di quan: 8 giờ sáng ngày mùng 28 tháng 3 năm Bính Thân (04/05 /2016 ) tại Tổ Đình Nguyên Thiều – Bình Định.

Thay mặt Ban Biên Tập website chùa Minh Thành kính Cáo Bạch

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh kỷ niệm của Hòa Thượng tại Đại Giới Đàn Cam Lộ năm Canh Dần - 2010: