Hình Ảnh: Lễ Cúng Ngọ-Cúng Dường Trai Tăng Húy Kỵ HT Phương Trượng Chùa Long Bửu
Đăng bởi: Minh Hoàng
Đăng ngày: 22:09 Thứ bảy 21/05/2016
Cập nhật ngày: 22:13 Thứ bảy 21/05/2016

Hình Ảnh: Lễ Cúng Ngọ-Cúng Dường Trai Tăng Húy Kỵ HT Phương Trượng Chùa Long Bửu

Sáng ngày mùng 9 tháng 4 năm Bính Thân, tại chùa Long Bửu Q.4 Tp.HCM, môn đồ tứ chúng đệ tử đã thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm đạo tràng cử hành Lễ Húy Kỵ lần thứ nhất cố Đại lão Hòa Thượng Phương Trượng chùa Long Bửu.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh buổi lễ: