Hình Ảnh: Lễ Chẩn Tế Phổ Thí Siêu Tiến Thập Loại Chúng Sanh P.2
Đăng bởi: Minh Hoàng
Đăng ngày: 10:13 Thứ sáu 26/08/2016
Cập nhật ngày: 13:20 Thứ sáu 26/08/2016

Hình Ảnh: Lễ Chẩn Tế Phổ Thí Siêu Tiến Thập Loại Chúng Sanh P.2

(chuaminhthanh.com)Tối ngày 21 tháng 7 năm Bính Thân, T.T chùa Minh Thành trụ trì cùng Ban kinh sư đã đăng đàn chẩn tế, phổ thí thập loại cô hồn, hồi hướng công đức siêu tiến pháp giới tứ sanh, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, kỳ nguyện âm siêu dương thới.

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh lễ chẩn tế và bài viết về ý nghĩa Tiết Trung Nguyên: