Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức
Đăng bởi: Minh Thông
Đăng ngày: 21:00 Thứ bảy 23/10/2010
Cập nhật ngày: 21:21 Thứ bảy 23/10/2010

Đại Giới Đàn Cam Lộ: Chiều ngày 23/10/2010 Cung nghinh chư tôn đức

(CMT) Chiều nay ngày 23/10/2010 đúng 17 giời 25 phút tại sân bay Pleiku ban tổ chức Đại Giới Đàn Cam Lộ: HT. Trưởng ban Trị sự Thích Từ Hương, Phó ban Trị sự - Trưởng ban Kiến đàn HT. Thích Viên Quán, chư tôn đức trong Ban Trị sự, ban Kiến đàn.

Cung nghinh HT. Thích Tắc An - Đường Đầu Đắc Giới Hòa Thượng Đại Giới Đàn Cam Lộ, HT. Thích Minh Thông - Giáo Thọ A Xà Lê, Tuyên Luật Sư Đại Giới Đàn Cam Lộ, Thất vị Tôn Chứng, Gia Trì Sư - TT. Thích Lệ Trang Khai Đường Hòa Thượng. Ban Kinh Sư, Ban Giám Khảo, Ban Giám Đàn, Ban Quản giới tử.