Bình Định: Pháp Hội Dược Sư Thất Châu - Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế
Đăng bởi: Minh Hoàng
Đăng ngày: 14:57 Thứ bảy 26/03/2011
Cập nhật ngày: 14:58 Thứ bảy 26/03/2011

Bình Định: Pháp Hội Dược Sư Thất Châu - Lễ Đăng Đàn Chẩn Tế

Trong các lễ cúng thí thực Cô hồn, Trai đàn Chẩn tế được tổ chức quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.

Cũng vậy Pháp Hội Dược Sư Thất Châu đã hoàn mãn, lễ thí thực cô hồn cũng không ngoại lệ. Vào lúc 2g30 chiều ngày 21 tháng 3 năm Tân Mão, Trai đàn Chẩn tế cũng đã thiết lập.

Gia trì Đàn tràng là Hòa Thượng Thích Quảng Xã - Trụ trì Tổ đình Thiên Phước, Phù Mỹ, Bình Định.

Chư Tôn Đức Ban Kinh Sư:

1- Thượng Tọa Thích Đồng Chơn - Trụ trì chùa Phổ Bảo, Tuy Phước, Bình Định

2- Thượng Tọa Thích Quảng Trì - Trụ trì chùa Bảo Lâm, Phù Cát, Bình Định

3- Thượng Tọa Thích Nguyên Thông - Trụ trì chùa Sơn Bình, Tuy Phước, Bình Định

4- Đại Đức Thích Đồng Phước - Trụ trì chùa Phước Quang, An Nhơn, Bình Định

5- Đại đức Thích Phước Điền - Trụ trì chùa Liên Trì, An Nhơn, Bình Định

6- Đại Đức Thích Đồng Thành - Trụ trì chùa Thọ Sơn, Tuy Phước, Bình Định

7- Đại Đức Thích Nhuận Trí - Trụ trì chùa Huệ Quang, KonTum

8- Đại Đức Thích Đồng Định - Trụ trì chùa Kim Long, An Nhơn, Bình Định

9- Đại Đức Thích Nhuận Tín - Trụ trì chùa Thiên Sanh, Phù Mỹ, Bình Định

10- Đại Đức Thích Nhuận Hồng -  thường trụ TăngTổ đình Thiên Phước, Phù Mỹ, Bình Định

11- Đại Đức Thích Nhuận Hiếu - Trụ trì chùa Thiên Bửu, Phù Cát, Bình Định

12- Đại Đức Thích Quảng Đạt - Trụ trì chùa Thiền Lâm, Tuy Phước

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại đàn tràng:

Đại Đức Công văn hướng dẫn Phật tử Quảng Quý thỉnh Sư đăng đàn

Cung nghinh Hòa Thượng Gia trì và Ban Kinh sư đăng bảo điện

Hòa Thượng Gia trì niêm hương tham lễ

Hòa Thượng Gia trì và Ban Kinh sư lễ Tổ

 

Tổ Đình Long Khánh - Bình Định