Hình ảnh: Đức Phật Đản Sanh - Buddha's birthday
Đăng bởi: Minh Thông
Đăng ngày: 21:12 Thứ hai 18/04/2011
Cập nhật ngày: 21:22 Thứ hai 18/04/2011

Hình ảnh: Đức Phật Đản Sanh - Buddha's birthday (chuaminhthanh.com)