Hình Ảnh: Công Trình Xây Dựng Bảo Tháp và La Hán Đường Chùa Minh Thành
Đăng bởi: Minh Hoàng
Đăng ngày: 19:13 Thứ sáu 30/11/2012
Cập nhật ngày: 19:15 Thứ sáu 30/11/2012

 Hình Ảnh: Công Trình Xây Dựng Bảo Tháp và La Hán Đường Chùa Minh Thành

3 tầng lan can quanh Bảo Tháp (欄杆)

Thợ đắp phù điêu trong Pháp Đường (浮彫)

La Hán Đường đang xây dựng (羅漢堂)

Pháp Đường (法堂)

Tượng Ngũ Bách La Hán (五百羅漢像)

Phù điêu tượng Bát Đại Kim Cang (八大金刚浮彫像)