Sự kiện Phật giáo
Sắp xếp theo: 


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Đại Giới Đàn Trí Đức-Hành Trù Phát Lộ Sám Hối

Cập nhật lúc: 20:25 Thứ tư 02/12/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sau 3 ngày nhaapjj giới trường các giới tử được Hòa Thượng Yết Ma và Thượng Tọa Giáo Thọ dạy luật cũng như giáo giới hành nghi. Chiều ngày 20 tháng 10 năm Ất Mùi, để các giới tử được thanh tịnh trước khi đăng đàn thọ Cụ Túc giới, các giới tử phải đối trước chư Tôn Đức hành pháp Hành Trù Phát Lộ Sám Hối.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giáo Giới Hành Nghi-Tuần Chiếu

Cập nhật lúc: 21:24 Thứ hai 30/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hinh ảnh Thượng Tọa Thích Lệ Trang giáo giới hành nghi cho các giới tử tại giới trường Huệ Nghiêm


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giáo Giới Hành Nghi-Quá Đường

Cập nhật lúc: 20:35 Thứ hai 30/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh các giới tử hành trì các nghi thức chuẩn bị đăng đàn thọ giới Ty Kheo tại giới trường Huệ Nghiêm


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hình Ảnh: Đại Giới Đàn Trí Đức-Giới Tử Nhập Giới Trường-Quá Đường

Cập nhật lúc: 19:27 Chủ nhật 29/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 17 tháng 10 năm Ất Mùi (28/11/2015), theo chương trình của Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn Trí Đức PL:2559, các giới tử thọ giới vân tập về các giới trườn, giới tử thọ giới Sa Di nhập giới trường chùa Huê Nghiêm Q.2, các giới tử thọ giới Tỳ Kheo nhập giới trường chùa Huệ Nghiêm Q.Bình Tân


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.3

Cập nhật lúc: 10:29 Thứ hai 09/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.2

Cập nhật lúc: 07:58 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Hinh Ảnh Tổng Hợp Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ P.1

Cập nhật lúc: 05:56 Chủ nhật 08/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu những hình ảnh của ban tổ chức Đại Giới Đàn cũng như chư Tôn Đức đã diễn ra trong nội viện, là những hình ảnh kỷ niệm trong những ngày Pháp Hội Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Tổng Hợp Hình Ảnh: Thọ Cụ Túc Đồng Giới Lục. P.2

Cập nhật lúc: 13:14 Thứ sáu 06/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh chư Giới tử "Đăng Đàn Thọ Cụ Túc Giới", chư giới tử lần đầu tiên được Đăng Đàn quỳ trước thập sư Hoà Thượng, bạch Tứ Yết Ma để chinh thức trở thành một vị Tỳ Kheo như pháp đúng như luật định.


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Tổng Hợp Hình Ảnh: Thọ Cụ Túc Đồng Giới Lục. P.1

Cập nhật lúc: 10:51 Thứ sáu 06/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh chư Giới tử "Đăng Đàn Thọ Cụ Túc Giới", chư giới tử lần đầu tiên được Đăng Đàn quỳ trước thập sư Hoà Thượng, bạch Tứ Yết Ma để chinh thức trở thành một vị Tỳ Kheo như pháp


(Đại Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền) Lễ Bế Mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ

Cập nhật lúc: 07:59 Thứ năm 05/11/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sau 6 ngày khai đàn truyền thọ Tam Đàn Đại Giới Pháp Hội, tối ngày 21 tháng 9 năm Ất Mùi chư Tôn Đức Ban Trị Sự, Ban Tổ Chức Đại Giới Đàn cũng như Ban Kiến Đàn đã tổ chức lễ bế mạc Đại Giới Đàn Cam Lộ Giác Ngộ PL: 2559; DL: 2015. Đại Giới Đàn đã thành tựu viên mãn, chư Tôn Đức BTC đã tán thán công đức và khen thưởng những giới tử thọ giới Tỳ Kheo cũng như Sa Di có kết quả tốt trong thi viết luận và thi tụng bốn quyển luật trường hàng cơ bản của người sơ xuất gia.

Trước  1 [2] 3 4 ... 36   Kế tiếpBack to top