Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
Duplicate entry '32736800' for key 'PRIMARY'
:: Chùa Minh Thành :: - Thế Giới - Cảnh Sắc Thiên Nhiên Tây Tạng - Cõi Tịnh Độ Trong Chốn Nhân Gian
A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 22:21 Thứ năm 08/12/2011 - Đăng bởi: Thích Minh Hoàng

In    Gửi mail

Cảnh Sắc Thiên Nhiên Tây Tạng - Cõi Tịnh Độ Trong Chốn Nhân Gian

Biên Tập: Thích Tâm Mãn

(chuaminhthanh.com)Thầy tôi dạy: “Tất cả các cảnh giới mà con có thể thấy được, thấy trong tâm hoan hỷ, thấy trong niệm thanh tịnh, thấy trong nguyện học hỏi, thấy trong tâm khởi nguyện tán thán, thấy trong lòng muốn được an trụ, thấy mà không còn một chút ưu phiền não động, tất cả những cảnh giới thấy trên tinh thần đó, dù trên thiên thượng, hay dưới trần gian, cho đến cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ.v.v... tất cả đều là cảnh giới Cực Lạc trong nguyện lực của Đức Phật A Di Đà.

Ban Biên Tập Kính giới thiệu hình ảnh Cảnh Sắc Thiên Nhiên Tây Tạng - Cõi Tịnh Độ Trong Chốn Nhân Gian:

 4014 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top