A+ a-
Kích cỡ chữ   

Cập nhật ngày: 05:48 Thứ sáu 14/09/2012 - Đăng bởi: Minh Hoàng

In    Gửi mail

Báo ân hiếu thân - Cộng đồng Phật Giáo thế giới long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan

Thanh Như (tổng hợp)

(chuaminhthanh.com) Ngày 31/8/2012 (15/7 âl), là ngày Phật hoan hỷ, là lễ Tự tứ của chư sơn thiền đức viên mãn ba tháng An cư, trưởng dưỡng giới thân tuệ mạng, cũng là Đại lễ Vu Lan Bồn - ngày lễ truyền thống của Phật Giáo.

Khi Phật còn tại thế, Tôn giả Mục Kiền Liên cẩn tuân lời Thầy dạy, vào ngày 15/7 - ngày Phật hoan hỷ (chư tăng tự tứ), vì mẹ thiết trai Vu Lan Bồn, cúng Phật và Tăng, khiến cho mẹ thoát ly đường ngạ quỷ. Cho nên "Là đệ tử Phật, phải gìn lòng hiếu thuận, trong mỗi niệm thường nhớ ân cha mẹ, cho đến cha mẹ bảy đời. Mỗi năm vào ngày rằm tháng bảy, thường đem lòng từ hiếu, luôn nhớ nghĩ ân sanh dưỡng của cha mẹ, làm lễ Vu Lan Bồn, cúng dường Phật và chư Tăng, để báo đáp ân cha mẹ, trưởng dưỡng ân từ ái"

Đại lễ Vu Lan Bồn có thể nói là lễ "Báo Ân Hiếu Thân". Nhân đây, các tự viện trên thế giới vào ngày này, long trọng tổ chức các hoạt động Pháp hội để cầu phước tiêu tai, hoặc cúng dường trai tăng, hoặc thuyết kinh giảng pháp, hoặc tụng kinh thí thực, hoặc siêu độ thủy lục không hành, phổ thí Du Già diệm khẩu, Phóng sanh... cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, hồi hướng cho cha mẹ bảy đời, lục thân quyến thuộc, các vong linh quá vãng nương nhờ công đức này được siêu sinh Tịnh Độ; cha mẹ hiện tiền tăng phúc tăng thọ. Các hoạt động Pháp hội này, đều truyền đạt tinh thần báo ân hiếu thân, lợi nước an dân.

Hoa Kỳ: Hội Phật Giáo Đức Châu

Ngày 26/8/2012 (mồng 10/7 âl), Hội Phật Giáo Đức Châu Hoa Kỳ, long trọng cử hành Pháp hội cúng dường chư Tăng nhân ngày Phật hoan hỷ thật trang nghiêm tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Ngọc Phật.

"Ngày 15/7 là ngày có thể cọng sanh và siêu độ", Pháp sư Hoằng Ý - Phó Hội trưởng Hội Phật Giáo Đức Châu khai thị: Tháng 7 âm lịch là tháng kiết tường, tháng hoan hỷ cũng là tháng báo ân của Phật giáo. Pháp sư nói, Phật giáo Nam Truyền đặc biệt chú trọng cọng sanh, nhưng không chú ý đến phần siêu độ, mà Trung Quốc thì chịu ảnh hưởng tư tưởng "thận trọng lo việc hậu sự cha mẹ, kiền thành truy niệm tiên hiền" của Nho gia, hai điều này luôn tồn tại.

Phần khai thị tiếp theo với chủ đề "Làm thế nào để trở thành một người đệ tử chánh tín của Phật". Pháp sư nói tiếp, có sáu điều quan trọng cần phải chú ý

1. Ai là Phật Giáo đồ? Người tin Phật chưa quy y, người học Phật đã quy y.

2. Tư cách căn bản của quy y. Tin rằng tự mình có năng lực giác ngộ, tin rằng trên thế giới có nhân có quả, vĩnh viễn không bỏ tâm từ bi.

3. Bảy chúng trong nhà Phật. Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thức-Xoa-Ma-Na, Sa-di, Sa-di ni, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni

4. Qui tắc chung của đệ tử chánh tín tại gia. Sinh hoạt chân chánh, chiếu cố gia đình, hộ trì Tam Bảo, tham gia vào các tổ chức từ thiện.

5. Qui tắc chung của đệ tử chánh tín xuất gia. Cách sống chân chánh, giữ gìn chánh pháp, không cầu danh vọng lợi dưỡng, không biểu lộ những điều lạ để mê hoặc lòng người.

6. Định nghĩa và mục tiêu của Tăng đoàn hiện đại. Phật Giáo nên đem tín chúng tại gia đưa vào tổ chức; Phật Giáo nên thiết lập chế độ thích nghi, chiếu cố đến chúng xuất gia và chúng tại gia... Trong sáu điều trên Pháp sư giảng giải rất rõ ràng và tường tận

"Từng học tập tĩnh tọa với sư phụ xuất gia và các giáo sư có nhiều kinh nghiệm về phương pháp tọa thiền, nhưng tôi cảm thấy lớp tĩnh tọa tại chùa Ngọc Phật rất thích hợp với tôi, vì tôi và các bạn đồng học đều có mục tiêu chung, nếu tập thể cùng tĩnh tọa thì sẽ có hiệu quả hơn so với cá nhân...". Chamupathi - đại diện lớp Phật học Anh ngữ chia sẻ kinh nghiệm học Phật và, nói lên những điều tâm đắc đối với việc ngồi thiền của cá nhân anh. Đồng thời cảm ân lớp nghiên cứu thảo luận Phật học Anh ngữ của hội Phật giáo Đức Châu, có thể kiên trì trong 20 năm nay không gián đoạn.

Sau phần khai thị và phát biểu cảm tưởng, khung cảnh trở nên trầm lắng hơn. Lúc này, tiếng chuông và trống Bát nhã đồng loạt trổi lên, đại diện cư sĩ cung thỉnh chư vị Pháp sư tiến về hội trường bắt đầu chính thức cử hành đại lễ. Những nhạc khúc Phật giáo "Tự Tánh Ca", "Ngộ", "Tán Tăng Ca"... được đoàn hợp xướng Bồ Đề diễn ca, làm tăng thêm bầu không khí trang nghiêm, từ hòa và an lạc.

Phần tứ sự được đại diện cư sĩ và toàn thể tín chúng dâng lễ cúng dường Tăng bảo theo trình tự, Pháp hội viên mãn sau lời khai thị, cầu phước, hồi hướng của Pháp sư Tịnh Hải.

13 giờ 30 phút, khóa lễ truyền Tam quy Ngũ giới cho tín chúng cư sĩ tại điện Quan Âm chùa Ngọc Phật. Pháp hội Báo Ân Hiếu Thân Vu Lan Bồn, được cử hành tại Đại Hùng Bảo Điện chùa Ngọc Phật từ 30/8 đến 1/9 (14/7 đến 16/7 âl), Ngày 2/9 sẽ tác lễ hồi hướng tại Trung tâm Bồ Đề Hội Phật Giáo Đức Châu.

Quang cảnh Pháp hội cúng dường chư Tăng tại Hoa Kỳ

Pháp sư Hoằng Ý - Phó Hội trưởng Hội Phật Giáo Đức Châu Hoa Kỳ khai thị

Nhóm học viên thanh thiếu niên cúng dường Tăng bảo

Úc Châu: Trung Tâm Văn Hóa Thiếu Lâm

Ngày 31/8 đến 29/9/2012 (15/7 đến 17/7), Hoạt động Pháp hội Đại lễ Vu Lan Bồn & cầu phước được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa Úc Châu. Các Pháp sư Diên Khoát, Diên Diệp, Diên Siêu, Diên Lam... hướng dẫn chư thiện tín đem tâm kiền thành tham gia Pháp hội.

Buổi khai thị tuy rất đơn giản nhưng đi sâu vào lòng người: "Nên dùng tâm cảm ân cầu nguyện, mới có thể siêu độ cha mẹ bảy đời". Ông Lai Gelanmu - Cựu Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Australia, Đại đức Thích Nguyên Tạng - Lý sự trưởng Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Melbourne cũng tham gia Pháp hội này.

Trong thời gian Pháp hội, Trung tâm Văn hóa Thiếu Lâm Úc Châu còn tổ chức Pháp hội Truyền đăng "Thắp ngọn tâm đăng" và cuộc thi viết thư pháp. Pháp sư Diên Khoát nói, truyền đăng chính là truyền chân lý vĩnh hằng, truyền trí tuệ cao thượng và truyền tinh thần từ bi.

Cuối cùng, Pháp sư Trung tâm Văn hóa và các học viên biểu diễn những đường công phu tinh xảo tuyệt luân của Thiếu Lâm cho mọi người thưởng lãm và, giảng nói về quan niệm đả tọa tu thiền, đồng thời ban thưởng tặng phẩm cho các học viên đạt thành tích xuất sắc về thư pháp.

biểu diễn công phu Thiếu Lâm

Pháp sư Diên Khoát trao phần thưởng cho học viên thư pháp

Nhật Bản: Nhân mùa Vu Lan chùa Cao Viên - Tokyo long trọng tổ chức đại hội Awa Odori

Đêm 26/8, Nhân mùa Vu Lan, "Đại hội Awa Odori chùa Cao Viên" lần thứ 56, được cử hành trọng thể, quanh khu vực chùa Cao Viên vô cùng huyên náo bởi tiếng nhạc tiếng trống. Từ con đường giữa trạm chùa Cao Viên đến trạm chùa Tân Cao Viên đã trở thành vũ đài lộ thiên, hơn mười nghìn diễn viên tận tình biểu diễn vũ đạo Awa Odori nơi đây và, tuyên bố kết thúc mùa hè tại Tokyo.

Chùa Cao Viên là ngôi tự viện thuộc tông Tào Động có lịch sử hơn 400 năm, tọa lạc tại thành phố Suginami, Tokyo. Sau này, các khu vực xung quanh cũng đều được mang tên Cao Viên Tự. Awa Odori là một loại vũ đạo Vu Lan Bồn của huyện Tokushima-ken hơn 400 năm trước, là một trong những điệu múa Tam Đại Vu Lan Bồn Nhật Bản. Huyện Tokushima-ken thời cổ đại gọi là "nước Awa", cho nên vũ đạo này gọi là "Awa Odori". Được biết động tác của nó bắt nguồn từ Tinh Linh Vũ, hoặc Niệm Phật Vũ, có một cách nói khác nó là một loại vũ đạo được hình thành tự phát để chúc mừng các nghệ nhân huyện Tokushima

Trước trạm chùa Cao Viên treo một dãy đèn lồng mảnh mai, hàng chữ "Awa Odori" lớn giữa lồng đèn đặc biệt thu hút mọi người. Đại hội vũ đạo bắt đầu đúng 17 giờ, từ trên trạm đài của chùa Cao Viên có thể nhìn thấy đám người huyên náo bên ngoài, các du khách đến xem đại hội đông đến mức nước chảy không lọt, khiến cho các trạm xe trong và ngoài không thông thương, cảnh sát phải làm việc tận lực, ổn định trật tự.

Mỗi năm vào mùa hè, đại hội Awa Odor được tổ chức trong các thôn làng, sau đó mới phổ cập đến các nơi trên toàn quốc Nhật Bản. Hiện nay, đại hội Awa Odor tại thành phố Tokushima - thủ phủ huyện Tokushima là đại qui mô nhất Nhật Bản. Nhân khẩu thành phố này chỉ có 26 vạn, nhưng đại hội hằng năm lại thu hút trên 130 vạn du khách, còn quần chúng tại chùa Cao Viên đến 120 vạn, lúc cao điểm có thể đạt đến 300 vạn người, thậm chí còn vượt qua con số tham dự đại hội tại thành phố Tokushima.

Các cô gái biểu diễn Awa Odori trên đường phố

Các chàng trai biểu diễn Awa Odori

Trẻ em cũng biểu diễn Awa Odori trên đường phố

Hồng Kông: 

"Đại Pháp hội Lương Hoàng truy niệm Báo Ân - Vu Lan Bồn" tại chùa Tây Phương - Hồng Kông

Pháp hội Đại Bi Vu Lan tại Bảo Liên Thiền tự - Hồng Kông

Các tự viện Trung Quốc:

Ngày Phật hoan hỷ tại các tự viện núi Nga Mi - Tứ Xuyên:

Thời kinh "Vu Lan - Báo Ân" của chư tăng Thiền viện Đại Phật - Nga Mi

Chư Tăng chùa Báo Quốc - Nga Mi phổ thí chư vong linh

 Chùa Vạn Niên - núi Nga Mi phóng Du Già Diệm Khẩu

Chùa Tiên Phong - Núi Nga Mi

Thiền viện Thánh Thủy - Núi Nga Mi

Đối thú Tự tứ 

 Các tự viện Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây

Pháp sư Tịnh Tây - Hậu đường chùa Bích Sơn - Ngũ Đài Sơn niêm hương chủ lễ

Pháp sư Xương Thiện - Trụ trì Đại Loa Đảnh, Ngũ Đài Sơn cùng tứ chúng tụng "Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh"

Pháp hội truyền đăng tại Đại Loa Đảnh, Ngũ Đài Sơn

 

Pháp sư Như Không - Trụ trì chùa Tháp Viện, Ngũ Đài Sơn và tăng chúng nhiễu Phật kinh hành

Pháp sư Như Thụy - Trụ trì chùa Phổ Thọ, Ngũ Đài Sơn

Tứ chúng phúng tụng "Văn Thù Pháp" và "Phật Thuyết Vu Lan Bồn Kinh"

Pháp hội Vu Lan tại Phổ Đà Sơn

Pháp sư Hội Nhàn - Giám viện Phổ Đà Giảng Tự, Phó Viện trưởng Thường vụ Phật học viện PĐS niêm hương chủ lễ

Dâng cúng phẩm vật Vu Lan

Truyền nhau phẩm vật cúng dường Vu Lan

Các tự viện tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến:

Toàn cảnh Pháp hội Mông Sơn Thí Thực chùa Bình Hưng, Thái Lão Sơn, Phúc Đảnh, Phúc Kiến

Sái Cam lộ thủy gia trì thần chú Đại Bi

Đại Hùng Bảo Điện chùa Nam Phổ Đà - Hạ Môn Phúc Kiến

 

Pháp sư Tắc Ngộ - Phương trượng Chùa Nam Phổ Đà - Hạ Môn

Chùa Tử Trúc Lâm - Hạ Môn, Phúc Kiến Giải hạ Tự tứ

Đối Thú Tự Tứ

Pháp sư Ngộ Nguyên - Phó tự chùa Tử Trúc Lâm Phúc Kiến niêm hương cúng Vu Lan

Chùa Vạn Thạch Liên - Hạ Môn Phúc Kiến

Chùa Năng Nhân - Hạ Môn Phúc Kiến

Chùa Thái Bình Nham - Hạ Môn Phúc Kiến

Chùa Hồng Sơn - Hạ Môn, Phúc Kiến

Và Tự viện các tỉnh...

Pháp hội Vu Lan Bồn tại chùa Linh Ẩn - Hàng Châu, Triết Giang

Trưởng lão Kế Vân - Thủ Tòa và Pháp sư Quang Tuyền - Phương trượng chùa Linh Ẩn

Pháp sư Ấn Thuận - Phương trượng chùa Hoằng Pháp truyền Tam Quy Ngũ giới

Tiết Trung Nguyên - Vu Lan, Báo Ân tại Thiền tự Diên Phước - Côn Sơn, tỉnh Giang Tô

Pháp sư Đức Trọng niêm hương chủ lễ

Chùa Ngũ Tổ - Huỳnh Mai

Pháp hội Vu Lan siêu độ u linh tại chùa Lục Tổ - Tứ Hội, Quảng Đông

Pháp sư Đại Nguyện - Phương trượng chùa Lục Tổ chủ lễ niêm hương

Chùa Thiếu Lâm - Tung Sơn, Đăng Phong, tỉnh Hà Bắc

Các đệ tử đến từ châu Phi

các cư sĩ, tín chúng Đài Loan & Trung Quốc cùng tụng kinh lễ bái

Chùa Thiết Phật - Thương Châu, Hà Bắc

 

Pháp sư Minh Khải - Phương trượng chùa Thiết Phật

Quan Âm Thiền tự  - Nam Cung, Hà Bắc

Pháp sư Trạm Vũ - Thủ tòa chùa Đại Tướng Quốc - Khai Phong niêm hương

Pháp sư Truyền Hỷ - Phương trượng Thiền tự Tuệ Nhật - Ninh Ba, Triết Giang

Chùa Tiến Phước Quan Âm Tự - Thiên Tân

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm viện - Mông Cổ

 

Chùa Phật Quang - Nội Mông Cổ

Pháp hội lễ bái Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Bảo Kiều - Vũ Hán

Chùa Năng Nhân - Hoài An, Giang Tô

Chùa Vân Đài - huyện Vu Khê, Trùng Khánh

Phổ thí Du Già Diệm Khẩu

Cam lồ phổ nhuận

 Phóng hà đăng cúng Vu Lan Bồn3268 Lượt xem 0 Nhận xét

Bạn vui lòng đăng kí để gửi Nhận xét!

« Trở lại


Back to top