Cập nhật ngày: 18:28 Chủ nhật 30/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Có câu hỏi đặt ra là Phật giáo có phải là một triết học hay không? Và phải chăng giữa triết học và Phật giáo hoàn toàn có những nét tương đồng đủ để người ta xem nó là một?


2633 Lượt xem

Cập nhật ngày: 08:50 Chủ nhật 30/05/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Mô hình cộng đồng sống trong tình thương và hiểu biết, cùng nhau chia sẻ, giúp đỡ, đoàn kết, hòa hợp, hòa bình, phát triển, mà nhân loại đang mơ ước, đã được Đức Phật đề ra và thiết thân thể nghiệm trong cuộc đời giáo hóa độ sinh của Ngài từ hơn 2.500 năm trước.


2396 Lượt xem


Back to top