Cập nhật ngày: 19:13 Thứ ba 13/07/2010 - Đăng bởi: Minh Thông

Kính dâng những người mang chiếc áo cô đơn, đi vào đời… nhân mùa mưa nắng Hạ.


969 Lượt xem


Back to top