Cập nhật ngày: 13:20 Thứ sáu 26/08/2016 - Đăng bởi: Minh Hoàng

(chuaminhthanh.com)Tối ngày 21 tháng 7 năm Bính Thân, T.T chùa Minh Thành trụ trì cùng Ban kinh sư đã đăng đàn chẩn tế, phổ thí thập loại cô hồn, hồi hướng công đức siêu tiến pháp giới tứ sanh, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, kỳ nguyện âm siêu dương thới. Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh lễ chẩn tế và bài viết về ý nghĩa Tiết Trung Nguyên:


4262 Lượt xem

Cập nhật ngày: 20:07 Thứ năm 25/08/2016 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tối ngày 21 tháng 7 năm Bính Thân, T.T chùa Minh Thành trụ trì cùng Ban kinh sư đã đăng đàn chẩn tế, phổ thí thập loại cô hồn, hồi hướng công đức siêu tiến pháp giới tứ sanh, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, kỳ nguyện âm siêu dương thới.


4901 Lượt xem

Cập nhật ngày: 19:18 Thứ năm 25/08/2016 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 21 tháng 7 năm Binh Thân, nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu và Lễ Huý Kỵ Hoà Thường Khai Sơn chùa Minh Thành, T.T Trụ Trì và thập phương tín chúng Phật tử đã cung nghinh chư Tôn Đức Tăng Ni trong tỉnh Gia Lai quang lâm cử hành lễ Phổ Phật Cúng Ngọ, Cung Tiến Giác Linh và Cúng Dường Trai Tăng.


3610 Lượt xem

Cập nhật ngày: 12:53 Thứ năm 25/08/2016 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Theo truyền thống hằng năm vào mùa Vu Lan Báo Hiếu cũng là lễ Huý kỵ Hoà Thượng khai sơn chùa Minh Thành, tối ngày 20 tháng 7 năm Bính Thân PL:2560, T.T trụ trì cùng môn đồ tứ chúng đệ tử cũng như thập phương tín chúng Phật tử đã thành kính cử hành lễ Khai Kinh Phóng Đăng, hồi hướng công đức siêu tiến Giác Linh Tôn Sư và chư hương linh quá vãng, cầu nguyện quốc thái dân an. Ban Biên Tập kính giới thiệu hình ảnh buổi lễ và bài viết nói về ý nghĩa lễ phóng liên đăng của T.T Thích Tâm Mãn:


4401 Lượt xem

Cập nhật ngày: 16:49 Thứ bảy 05/09/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 tháng 7 năm Ất Mùi (03/09/2015) nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL: 2559 cũng như lễ Huý Kỵ Hoà Thượng Khai Sơn chùa Minh Thành, Thượng Toạ trụ trì cùng chư Tăng bổn tự đã kiến đàn phụng Phật chẩn tế phổ thí pháp giới tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn, kỳ nguyện âm siêu dương thới.


1449 Lượt xem

Cập nhật ngày: 07:34 Thứ bảy 05/09/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 tháng 7 năm Ất Mùi (03/09/2015) nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL: 2559 cũng như lễ Huý Kỵ Hoà Thượng Khai Sơn chùa Minh Thành, Thượng Toạ trụ trì cùng chư Tăng bổn tự đã kiến đàn phụng Phật chẩn tế phổ thí pháp giới tứ sanh lục đạo thập loại cô hồn, kỳ nguyện âm siêu dương thới.


1490 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:49 Thứ sáu 04/09/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Sáng ngày 21 tháng 7 năm Ất Mùi (03/09/2015) tại chùa Minh Thành TP.Pleiku - Gia Lai, nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu và Lễ huý kỵ Hoà Thượng Khai Sơn, Thượng toạ trụ trì cùng sơn môn tứ chúng đệ tử đã cung thiết đạo tràng cung thỉnh thập phương Tăng quang lâm cử hành lễ Phổ Phật Cúng Ngọ - Cúng Dường Trai Tăng, hồi hướng công đức siêu tiến Giác Linh Tôn Sư cũng như bách tánh hương linh cửu huyền thất tổ.


1102 Lượt xem

Cập nhật ngày: 21:18 Thứ sáu 04/09/2015 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Tối ngày 20 tháng 7 năm Ất Mùi (02/09/2015), tại chùa Minh Thành - Pleiku - Gia Lai Thượng Toạ trụ trì cùng chư Tăng và thập phương tín chúng Phật tử đã thành kính cử hành lễ phóng liên đăng, kỳ nguyện quốc thái dân an cũng như siwwu tiến chư hương linh cửu huyền thất tổ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL: 2559.


1062 Lượt xem

Cập nhật ngày: 22:10 Thứ hai 02/09/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Nhân tiết Vu Lan Thắng Hội - Xá Tội Vong Nhân, ngày 25 tháng 7 năm Quý Tỵ tại chùa Thiền Tôn Q.2, Tp.HCM, Hòa Thượng Phương Trượng cùng thập phương tín chúng Phật tử đã cung thiết trai diên cung thỉnh thập phương Tăng quang lâm cúng dường trai Tăng.


3389 Lượt xem

Cập nhật ngày: 13:04 Thứ bảy 31/08/2013 - Đăng bởi: Minh Hoàng

Chiều ngày 21 tháng 7 năm Quý Tỵ, theo truyền thống hằng năm vào dịp Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội cũng như Lễ Húy Kỵ Hòa Thượng Khai Sơn chùa Minh Thành, Thượng Tọa trụ trì cùng môn phong đệ tử phụng Phật khai đàn chẩn tế phổ thí thập loại cô hồn, kỳ âm siêu dương thái.


5215 Lượt xem
Trang tiếp theo »


Back to top